menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Roudnice nad Labem

Název projektu:  Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004736
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem
Datum zahájení projektu: 6. 2. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2018

Tento projekt je spolufinancován EU. Předmětem projektu je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu stanoveném v Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. 

Cílem pořízení Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech. Výstupy z Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem budou sloužit k upřesnění typů krajin v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a dále pro doplnění jevů v územně analytických podkladech ORP Roudnice nad Labem. 

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. Adaptační strategie EU) a na její národní ekvivalent Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie ČR), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Roudnice rozbalit

N1 HLAVNI VYKRES E

Soubor PDF 9.17 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_LEGENDA

Soubor PDF 627.33 KB

zobrazit soubor

Příloha č.3_Ochrana přírody_ ukázky ekologicky stabilnějších ploch

Soubor PDF 1.25 MB

zobrazit soubor

Příloha č.2_Ochrana krajinného rázu

Soubor PDF 10.17 MB

zobrazit soubor

Návrh ÚSK ORP Roudnice nad Labem_Část II_Karty obcí

Soubor PDF 1.13 MB

zobrazit soubor

Návrh ÚSK ORP Roudnice nad Labem_Část I_Textová zpráva

Soubor PDF 8.90 MB

zobrazit soubor

N4_VYKRES_CELKOVEHO_RESENI

Soubor PDF 31.73 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_LEGENDA

Soubor PDF 561.58 KB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_H

Soubor PDF 8.63 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_G

Soubor PDF 6.97 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_F

Soubor PDF 8.08 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_E

Soubor PDF 9.28 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_D

Soubor PDF 9.86 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_C

Soubor PDF 8.77 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_B

Soubor PDF 8.35 MB

zobrazit soubor

N3_VYKRES_JEVU_DO_UAP_A

Soubor PDF 8.16 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_H

Soubor PDF 12.75 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_A

Soubor PDF 8.24 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_G

Soubor PDF 11.93 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_F

Soubor PDF 13.40 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_E

Soubor PDF 12.56 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_D

Soubor PDF 14.79 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_C

Soubor PDF 13.59 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_B

Soubor PDF 9.65 MB

zobrazit soubor

N2_VYKRES_VYMEZENI_ZMEN_A

Soubor PDF 10.55 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_LEGENDA

Soubor PDF 593.49 KB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_H

Soubor PDF 9.18 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_G

Soubor PDF 8.85 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_F

Soubor PDF 9.19 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_D

Soubor PDF 10.88 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_C

Soubor PDF 9.60 MB

zobrazit soubor

N1_HLAVNI_VYKRES_B

Soubor PDF 8.54 MB

zobrazit soubor

Příloha č.4_Katalog půdoochranných opatření_GH.pdf

Soubor PDF 1.12 MB

zobrazit soubor

Příloha č.1_Vazba sídla a krajiny rozbalit

Příloha č.1_Vazba sídla a krajiny

Soubor DOC 106.08 KB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Račiněves

Soubor PDF 1.45 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Martiněves - Radešín

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Mnetěš

Soubor PDF 1.46 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Mšené-lázně

Soubor PDF 1.56 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Mšené-lázně - Bohdal

Soubor PDF 1.39 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Mšené-lázně - Brníkov

Soubor PDF 1.38 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Mšené-lázně - Podbradec

Soubor PDF 1.30 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Mšené-lázně - Ředhošť

Soubor PDF 1.48 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Nové Dvory

Soubor PDF 1.42 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Nové Dvory - Chvalín

Soubor PDF 1.25 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Přestavlky

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.44 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Martiněves

Soubor PDF 1.46 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Roudnice nad Labem - Podlusky

Soubor PDF 1.91 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Straškov-Vodochody

Soubor PDF 1.46 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Vražkov

Soubor PDF 1.53 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Vrbice

Soubor PDF 1.45 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Vrbice - Mastířovice

Soubor PDF 1.38 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Vrbice - Vetlá

Soubor PDF 1.53 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Vědomice

Soubor PDF 1.83 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Záluží

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Černouček

Soubor PDF 1.71 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Černěves

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Žabovřesky nad Ohří

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Martiněves - Charvatce

Soubor PDF 1.28 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Libotenice

Soubor PDF 30.62 MB

zobrazit soubor

VAZBA_KLAD_MAPOVYCH_LISTU

Soubor PDF 2.49 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Chodouny

Soubor PDF 32.60 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Bechlín

Soubor PDF 2.03 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Bechlín - Předonín

Soubor PDF 1.92 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Brzánky

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří - Břežany nad Ohří

Soubor PDF 1.66 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří - Kostelec nad Ohří

Soubor PDF 29.20 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří - Nížebohy

Soubor PDF 1.48 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří - Písty

Soubor PDF 1.55 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří - Roudníček

Soubor PDF 1.28 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Budyně nad Ohří - Vrbka

Soubor PDF 1.65 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Bříza

Soubor PDF 1.42 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Chodouny - Lounky

Soubor PDF 1.53 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Libkovice pod Řípem

Soubor PDF 1.61 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Ctiněves

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Dobříň

Soubor PDF 1.49 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Doksany

Soubor PDF 31.73 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Dušníky

Soubor PDF 1.55 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Horní Beřkovice

Soubor PDF 2.07 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Hrobce

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Hrobce - Rohatce

Soubor PDF 1.29 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Kleneč

Soubor PDF 1.41 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Kostomlaty pod Řípem

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Krabčice

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Kyškovice

Soubor PDF 1.61 MB

zobrazit soubor

VAZBA_SIDLA_A_KRAJINY_A3_Židovice

Soubor PDF 1.30 MB

zobrazit soubor