Rada města

Rada města Roudnice nad Labem je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.

Starosta města

Fotografie osoby
Ing. František Padělek

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 416 850 102, 725 793 696, e-mail: fpadelek@roudnicenl.cz, starosta@roudnicenl.cz

Místostarostové

Fotografie osoby
Ing. Richard Červený

Akce R

tel.: 723 829 267, e-mail: rcerveny@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Mgr. Jiří Řezníček

ANO 2011

tel.: 416 850 103, 724 024 802, e-mail: jreznicek@roudnicenl.cz

Radní

Fotografie osoby
Mgr. Milan Děžinský

Akce R

tel.: 777 876 679, e-mail: mdezinsky@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Mgr. Michaela Šindrbalová

Akce R

tel.: 736 539 076, e-mail: msindrbalova@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Bc. Vlastimil Čtverák

SPOLEČNĚ PRO ROUDNICI N. L.

tel.: 603 551 032, e-mail: vctverak@roudnicenl.cz

Fotografie osoby
Ing. Pavel Elias

ANO 2011

tel.: 602 284 666, e-mail: pelias@roudnicenl.cz