Dotazy veřejnosti

K pokládání obecných dotazů prosím využívejte emailovou adresu mesto@roudnicenl.cz.

Chci žádat o informace podle zákona č. 106/1999

Pokud žádáte o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., můžete jí zaslat písemně na adresu úřadu, nebo prostřednictvím emailové adresy epodatelna@roudnicenl.cz.

Elektronická podatelna města

e-mail: epodatelna@roudnicenl.cz

Žádost musí obsahovat následující údaje: identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. adresa e-mailu), charakteristika požadované informace, způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)

Další informace:
Směrnice o vyřizování stížností, petic a žádostí o informace od 1.11.2023

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 125,- Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace.

Náklady na pořízení kopií:

  • kopie jednostranného formátu A4 2,- Kč
  • kopie oboustranného formátu A4 3,- Kč
  • kopie jednostranného formátu A3 4,- Kč
  • kopie oboustranného formátu A3 6,- Kč
  • skenování jednostranného formátu A3, A4 0,20 Kč
  • Za poskytnutí informací na CD bude účtováno 15,- Kč.

Náklady na odeslání informací žadateli:

  • poštovné je stanoveno dle sazebníku České pošty.
  • Tento sazebník je veřejnosti přístupný na webových stránkách města v sekci povinně
  • zveřejňovaných informací.