Roudnice nad Labem

Stáhněte si naši novou mobilní aplikaci!

Aktuální informace

pondělí 25. 10. od 17:00 v zasedací místnosti Městského úřadu

PREZENTACE AKTUALIZOVANÉ STUDIE SMETANOVA NÁMĚSTÍ

Aktuální informace

NADCHÁZEJÍCÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Aktuální informace

Nová etapa roudnického obchvatu je dokončena

Aktuální informace

Roudnické školy na krajské doporučení prodlužují podzimní prázdniny

22.10.2021

Základní školy zřizované Městem Roudnice nad Labem se rozhodly pro prodloužení podzimních prázdnin. Ředitelské volno ve dnech 25. - 26. října umožní žákům zůstat doma po celý příští týden. Ústecký kraj to, s ohledem na vývoj šíření onemocnění COVID-19 a dalších akutních respiračních onemocnění, doporučil zvážit všem školám na svém území, bez rozdílu zřizovatele. Pro rodiče, kteří se nemají možnost se o děti v těchto dnech postarat, jsou zajištěny služby školní družiny.

Varování - poškozené stromy i stavby ohrožují zdraví

21.10.2021

Na mnoha místech našeho města i v jeho okolí jsou hlášeny havárie. Vítr láme větve i stromy a poškozuje střechy domů. Žádáme proto veřejnost o maximální opatrnost při pohybu na veřejných prostranstvích, zejména pak v parcích. Reálným rizikem jsou však např. i padající střešní tašky! Respektujte prosím výstražné pásky, kterými policie na rizikových místech vyznačuje nebezpečný prostor a vyhýbejte se jim! Děkujeme.

Archeologický průzkum mírně prodlouží práce v průchodu úřadu

19.10.2021

V průběhu výkopových prací na výměně kanalizace byly v průchodu u městského úřadu odkryty části kamenné stavby, které si žádají zhruba týdenní archeologický průzkum. Práce byly po nezbytně nutnou dobu zastaveny a lokalita je nadále neprůchozí. Do Riegrovy je třeba dočasně chodit ulicemi Nerudova a Řipská.

Přijďte se seznámit s aktualizovanou studií Smetanova náměstí

18.10.2021

Zajímá vás budoucí podoba Smetanova náměstí? Přijďte se podívat na prezentaci aktualizované studie revitalizace tohoto veřejného prostoru. Setkání proběhne v pondělí 25. října od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Roudnice nad Labem. Projekt revitalizace by měl být zpracován do konce tohoto roku.

Uzavření průchodu z Riegrovy ulice

18.10.2021

Firma Infratech, s.r.o. zahájila návazné výkopové práce na výměně kanalizace v průchodu u budovy městského úřadu v Riegrově ulici. Dnes jsou proto nepřístupné veřejné toalety. Využijte prosím případně služeb Informačního a dopravního centra na Karlově náměstí.
Schody však (z důvodu bezpečnosti) zůstanou po nezbytně nutnou dobu stále uzavřeny (cca týden). Do Riegrovy je tak třeba dočasně chodit ulicemi Nerudova a Řipská. Děkujeme za pochopení.

název

vyvěšeno

svěšeno

Záměr pronájmu 1/2 garáže na pozemku parc.č. 2220/3 v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 284.12 KB

21.10.2021

05.11.2021

Dražební vyhláška č.j. 074 EX 04214/20-039

Soubor PDF 317.34 KB

20.10.2021

15.12.2021

Opatření obecné povahy - zrušení železničního přejezdu P2520 Ctiněves

Soubor DOC 102.50 KB

19.10.2021

04.11.2021

Upozornění na odstávku elektřiny

Soubor PDF 120.71 KB

19.10.2021

09.11.2021

Přechod pro chodce vč. nasvětlení v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Složka souborů

18.10.2021

03.11.2021

Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 18.21 MB

18.10.2021

03.11.2021

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 44.78 KB

18.10.2021

03.11.2021

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 77.50 KB

18.10.2021

03.11.2021

Výkaz výměr_Roudnice nad Labem - přechod Neklanova - Nabídkový rozpočet pro VZ.xls

Soubor XLS 137.50 KB

18.10.2021

03.11.2021

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 185.15 KB

18.10.2021

03.11.2021

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 269.83 KB

18.10.2021

03.11.2021

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Předonín uzavírka místní komunikace

Soubor DOC 109.00 KB

15.10.2021

30.10.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ

Soubor PDF 919.79 KB

14.10.2021

14.11.2021

Návrh změny č.2 UP Žabovřesky n.O. - veřejné projednání.

Složka souborů

14.10.2021

06.12.2021

01_Výkres_základního_členění_území_Z2.pdf

Soubor PDF 164.34 KB

14.10.2021

06.12.2021

02_Hlavni_vykres_Z2.pdf

Soubor PDF 210.44 KB

14.10.2021

06.12.2021

04_Koordinacni_vykres_Z2.pdf

Soubor PDF 326.92 KB

14.10.2021

06.12.2021

14.10.2021

06.12.2021

06_Sirsi_vztahy.pdf

Soubor PDF 1.40 MB

14.10.2021

06.12.2021

S3_Schema_povodnovych_rizik_Z2.pdf

Soubor PDF 211.09 KB

14.10.2021

06.12.2021

veř_vyhl_OOP.pdf

Soubor PDF 1.35 MB

14.10.2021

06.12.2021

veř_vyhl_OOP_1.pdf

Soubor PDF 1.35 MB

14.10.2021

06.12.2021

Změna_č_2_UP_Žabovřesky.pdf

Soubor PDF 3.37 MB

14.10.2021

06.12.2021

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ

Soubor PDF 71.09 KB

14.10.2021

31.03.2022

Veřejná vyhláška č. j. OF/6023/21-8

Soubor PDF 223.49 KB

13.10.2021

22.11.2021