menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Životní prostředí

Je odborem úřadu k zabezpečování činnosti na vybraných úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, zajišťuje péči o městskou zeleň a odpadové hospodářství města.

Vedoucí odboru životní prostředí

Ing. Vladimír Drož

Riegrova 1100, Roudnice nad Labem 41301 (přízemí, dveře č. 46)

vdroz@roudnicenl.cz 416 850 183

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Státní správa lesů

Ing. Vladmír Drož

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 46)

vdroz@roudnicenl.cz 416 850 183

Ochrana ovzduší a vodoprávní úřad

Pavlína Helebrantová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 49)

phelebrantova@roudnicenl.cz 416 850 179

Státní správa odpadového hospodářství, ochrana zvířat proti týrání

Ing. Věra Kautská Hofmanová DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 48)

vhofmanova@roudnicenl.cz 416 850 184

Ochrana ZPF a státní správa myslivosti

Ing. Jana Neschnerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 50)

jneschnerova@roudnicenl.cz 416 850 180

Odpadové hospodářství obce, veřejná zeleň, péče o zvířata

Milena Nováková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (dveře č. 47)

mnovakova@roudnicenl.cz 416 850 143

Ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů a státní správa rybářství

Ing. Jaroslav Pém, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 44)

jpem@roudnicenl.cz 416 850 160

Vodoprávní úřad

Ing. Veronika Popa

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 45)

vpopa@roudnicenl.cz 416 850 185

Aktuality z kategorie: Životní prostředí

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2024

19.12.2023

Upozorňujeme na povinnost hrazení místního poplatku za komunální odpad. Částku 1000 Kč můžete zaplatit osobně i převodem do 30. června 2024. Složenky za tímto účelem nejsou rozesílány.