Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

VZ - Nákup 4 kusů defibrilátorů

Složka souborů

25.04.2022

23.05.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Soubor PDF 296.42 KB

19.05.2022

23.05.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor PDF 323.18 KB

05.05.2022

23.05.2022

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 438.22 KB

25.04.2022

23.05.2022

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 69.50 KB

25.04.2022

23.05.2022

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.50 KB

25.04.2022

23.05.2022

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 241.89 KB

25.04.2022

23.05.2022

Revitalizace prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Složka souborů

06.05.2022

23.05.2022

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 432.41 KB

06.05.2022

23.05.2022

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 243.68 KB

06.05.2022

23.05.2022

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 78.00 KB

06.05.2022

23.05.2022

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 39.80 MB

06.05.2022

23.05.2022

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 50.53 KB

06.05.2022

23.05.2022

Příloha č. 5 ZD - Výkazy výměr k ocenění.zip

Soubor ZIP 171.65 KB

06.05.2022

23.05.2022

Projektová dokumentace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě na Kolečku v Roudnici nad Labem

Složka souborů

09.05.2022

26.05.2022

Vysvětlení ZD I.

Soubor PDF 310.07 KB

18.05.2022

26.05.2022

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 450.25 KB

09.05.2022

26.05.2022

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 260.59 KB

09.05.2022

26.05.2022

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 78.00 KB

09.05.2022

26.05.2022

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 52.07 KB

09.05.2022

26.05.2022