menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

VZ "Arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem II. etapa"

Složka souborů

03.02.2023

20.02.2023

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 412.18 KB

03.02.2023

20.02.2023

Příloha č. 1 a č. 2 ZD – Krycí list a čestná prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a k mezinárodním sankcím.doc

Soubor DOC 92.00 KB

03.02.2023

20.02.2023

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.DOCX

Soubor DOC 48.69 KB

03.02.2023

20.02.2023

Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.xls

Soubor XLS 103.00 KB

03.02.2023

20.02.2023

Příloha č. 5 ZD – Technická zpráva a dendrologický průzkum.zip

Soubor ZIP 5.78 MB

03.02.2023

20.02.2023

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 276.31 KB

03.02.2023

20.02.2023

Výběrové řízení Nákup referentských vozidel

Složka souborů

23.01.2023

08.02.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor PDF 271.84 KB

03.02.2023

08.02.2023

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 411.35 KB

23.01.2023

07.02.2023

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 240.51 KB

23.01.2023

07.02.2023

Přílohy č. 1 a č. 2 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 92.50 KB

23.01.2023

07.02.2023

Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 104.00 KB

23.01.2023

07.02.2023

VZ „Projektová dokumentace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě na Kolečku v Roudnici nad Labem"

Složka souborů

23.01.2023

08.02.2023

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 383.33 KB

23.01.2023

08.02.2023

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 245.30 KB

23.01.2023

08.02.2023

Příloha č. 4 ZD - Doplňující podklady.zip

Soubor ZIP 24.82 MB

23.01.2023

08.02.2023

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 77.50 KB

23.01.2023

08.02.2023

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 51.39 KB

23.01.2023

08.02.2023

Oznámení o vyhlášení opakovaného výběrového řízení

Soubor PDF 99.39 KB

20.01.2023

07.03.2023