menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Nákup knihovních regálů a nábytku do Knihovny Ervína Špindlera

Složka souborů

09.09.2022

14.10.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace

Soubor PDF 386.52 KB

14.09.2022

14.10.2022

Příloha č. 5 ZD – půdorys dospělé odd..pdf

Soubor PDF 1.37 MB

09.09.2022

26.09.2022

Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 18.39 KB

09.09.2022

26.09.2022

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh Smlouvy o dílo..docx

Soubor DOC 43.00 KB

09.09.2022

26.09.2022

Přílohy č. 1 a č. 2 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 77.00 KB

09.09.2022

26.09.2022

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 416.14 KB

09.09.2022

26.09.2022

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 260.79 KB

09.09.2022

26.09.2022

Příloha č. 6 ZD - Soupis nábytku.pdf

Soubor PDF 847.48 KB

09.09.2022

26.09.2022

Příloha č. 5 ZD – půdorys dětské odd..pdf

Soubor PDF 1.33 MB

09.09.2022

26.09.2022

Oprava prostor v suterénu č.p. 21 v Roudnici nad Labem

Složka souborů

09.09.2022

03.10.2022

Vysvětlení ZD I.

Soubor ZIP 238.38 KB

22.09.2022

03.10.2022

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 43.27 KB

09.09.2022

03.10.2022

Příloha č. 4 ZD – Neoceněný výkaz výměr.xls

Soubor XLS 168.50 KB

09.09.2022

03.10.2022

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 78.00 KB

09.09.2022

03.10.2022

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 261.99 KB

09.09.2022

03.10.2022

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 446.42 KB

09.09.2022

03.10.2022