menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Povodňový plán

Povodňový plán města Roudnice nad Labem je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvracení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a životním prostředí obce. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Povodňový plán je každoročně prověřován a v případě potřeby upravován a doplňován. Prověření je také prováděno po každé velké povodni, změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat změny povodňového plánu.

Více na http://ustecky.dppcr.cz/web_565555/