menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Oznámení o volných bytech

Oznámení o volných bytech

Na této stránce naleznete informace o volných bytech:

byt 1+kk o výměře 37,2 m2; alej 17. listopadu, č. p. 2695 (byt č. 21) - žádost do 6. 9. 2023 

Formulář žádosti a znění bytové koncepce naleznete zde.

Oznámení o volných bytech postavených s dotací státu

Zde naleznete informace o volných bytech v domě, které byl postaveny s dotací státu. Podrobnosti naleznete v dokumentech níže.

Formulář žádosti a znění bytové koncepce naleznete zde .

Aktuálně nejsou nabízeny žádné volné byty.

Žadatel musí splňovat kritéria dotace tj. musí se jednat osobu příjmově omezenou dle ust. §2 písm. f nařízení vlády č. 146/2003 v platném znění, podmínky jsou: 

  1. Samostatně žijící osoba, která prokáže že její průměrný měsíční příjem zjištěný podle písmene e) v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statickým úřadem, přitom bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31.prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statickým úřadem,
  2. osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statickým úřadem, přitom bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statickým úřadem.