menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zajišťuje kompletní výkon státní správy na úseku živnostenského a zemědělského podnikání pro správní obvod Roudnice nad Labem. Vede živnostenský rejstřík, uděluje živnostenská oprávnění, vydává rozhodnutí o udělení koncese. Provádí živnostenskou kontrolu a vede správní a přestupková řízení. V neposlední řadě plní funkci centrálního registračního místa. Živnostenský úřad je dán legislativou, ale je součástí veřejné správy, kterou lze chápat jako službu veřejnosti. To znamená, že činnost živnostenského úřadu spočívá také v poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k již registrovaným podnikatelům, ale i k široké veřejnosti např. začínajícím podnikatelům apod.

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Ing. Šárka Čápová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1.patro, dveře č. 57)

scapova@roudnicenl.cz 416 850 220

602 440 197

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Úsek registrace živností

Gabriela Müllerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 59)

gmullerova@roudnicenl.cz 416 850 223

Bc. Lucie Andrašovská, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 58)

landrasovska@roudnicenl.cz 416 850 222

Martina Vobořilová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 58)

mvoborilova@roudnicenl.cz 416 850 222

Úsek správní a kontroly

Ing. Milada Krejčová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č.56)

mkrejcova@roudnicenl.cz 416 850 221

Aktuality z kategorie: Živnostenský úřad

Informace pro podnikatele

09.11.2022

Ke dni 1. 7. 2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona, v rámci které byly všechny původní volné živnosti spojeny v jednu živnost s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1. 7. 2008 „Živnostenský list“ a nebyl poté nahrazen „Výpisem ze živnostenského rejstříku“, aby kontaktovali Obecní živnostenský úřad Roudnice nad Labem na tel. 416 850 222-3, nebo aby se osobně dostavili na kterýkoli živnostenský úřad k projednání jejich podnikání a uvedení do souladu se současným zněním zákona. Tento úkon je bezplatný.