Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2022

Smlouva o dílo na opravu schodů a veřejného osvětlení od ulice Havlíčkova k parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 236.38 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke sml. č. GHAIP002YRLO o podpoře a užití systému GINIS

Soubor PDF 1.49 MB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem

Soubor PDF 161.02 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - FOKUS Labe

Soubor PDF 200.88 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centrum

Soubor PDF 200.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Oblastní spolek ČČK Litoměřice

Soubor PDF 200.45 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva - Teplo - byty, s.r.o.

Soubor PDF 268.54 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Ateliér VÝTVARKA

Soubor PDF 163.94 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - BK REAL ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 165.38 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

Soubor PDF 202.05 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Podřipský krasobruslařský klub

Soubor PDF 161.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny oken a dveří v nebytovém prostoru čp. 1760, Alej 17.listopadu v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 185.05 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 162.38 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Diecézní charita Litoměřice

Soubor PDF 200.35 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek - duben 2022

Soubor PDF 124.81 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tenisový klub

Soubor PDF 160.58 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Plavecký klub

Soubor PDF 160.74 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český rybářský svaz

Soubor PDF 160.94 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český kynologický svaz

Soubor PDF 160.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Basketbalová Akademie 2006´ z.s.

Soubor PDF 163.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Fojtův komorní sbor z.s.

Soubor PDF 159.97 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - HC Roudnice nad Labem, z.s.

Soubor PDF 165.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Junák – český skaut, středisko Říp Roudnice nad Labem, z. s.

Soubor PDF 162.97 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Roudnické trhy, z. s.

Soubor PDF 162.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - SK BEZDĚKOV z.s.

Soubor PDF 159.83 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - YCR - Jachting Roudnice nad Labem, z.s.

Soubor PDF 162.83 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Klub Kanoistika Roudnice nad Labem, z.s.

Soubor PDF 162.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Tělovýchovná jednota Dynamo Podlusky z.s.

Soubor PDF 161.21 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Crazy mažoretky Roudnice nad Labem

Soubor PDF 163.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Asociace turistických oddílů TOM

Soubor PDF 161.28 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod Střechou“

Soubor PDF 200.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - „NZDM BOTA“

Soubor PDF 202.18 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Charitní pečovatelská služba Roudnice

Soubor PDF 202.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - „Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa“

Soubor PDF 205.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace - projekt lesopark Na Kolečku

Soubor PDF 423.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva na koordinátora BOZP

Soubor PDF 439.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Soubor PDF 147.41 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na stavební úpravy knihovny v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 220.22 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem od od 1.4.2022 - do 30.4.2022

Soubor PDF 158.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 205.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na budově č. p. 892 Masarykova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.05 MB

zobrazit soubor

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ plynoucího z uzavření darovacích smluv nezveřejněných v registru smluv

Soubor PDF 923.75 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny kuchyňské linka a položení nové krytiny PVC v bytě č. 18, Sladkovského 431, Roudnice n.L.

Soubor PDF 207.45 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p.č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 359.11 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace pro PNsP - Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

Soubor PDF 241.96 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytnutí a údržbě softwaru

Soubor PDF 494.05 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem od 18.3.2022 - do 31.3.2022

Soubor PDF 156.55 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.5 k pachtovní smlouvě

Soubor PDF 435.13 KB

zobrazit soubor

Objednávka na vybudování nové mlatové cesty na hřbitově v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 185.68 KB

zobrazit soubor

Objednávka na modernizaci veřejného osvětlení průjezdu a průchodu na Karlově náměstí

Soubor PDF 509.12 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 206.03 KB

zobrazit soubor

Smlouva o účtu - termínovaný vklad na dobu určitou - 6 měsíců

Soubor PDF 661.27 KB

zobrazit soubor

Dodatek_č.1 ke smlouvě o zřízení a provozování systému placeného parkování prostřednictvím MPLA

Soubor PDF 273.90 KB

zobrazit soubor

Smlouva o využití obecního systému odpad. hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Soubor PDF 2.49 MB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č. 040001237

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor

Smlouva o účtu - termínovaný vklad na dobu určitou - 1měsíc

Soubor PDF 1.05 MB

zobrazit soubor

Smlouva o účtu - termínovaný vklad na dobu určitou - 3 měsíce

Soubor PDF 1.04 MB

zobrazit soubor

Smlouva o spořícím účtu

Soubor PDF 1,001.81 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na instalaci veřejné sítě v rámci projektu WiFi4EU

Soubor PDF 1.40 MB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek a flexipasů ve výši 847.022,50 Kč

Soubor PDF 205.96 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo na zajišťování revizí, kontrol a oprav plynových zařízení a spotřebičů v objektech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 789.97 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p.č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.40 MB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ únor

Soubor PDF 678.20 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na přechod pro chodce vč. nasvětlení v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 430.20 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 1.04 MB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o předávání hotovosti v obalech

Soubor PDF 10.98 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - převzetí odpadů -SONO PLUS s.r.o.

Soubor PDF 478.45 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě

Soubor PDF 91.11 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA

Soubor PDF 744.68 KB

zobrazit soubor

Smlouva o koupi pozemku

Soubor PDF 112.82 KB

zobrazit soubor

Směnná smlouva

Soubor PDF 578.59 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na poskytnutí služeb

Soubor PDF 691.13 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na zajištění slušného pohřbení 2022

Soubor PDF 395.68 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu skateparku v lokalitě Na Kolečku

Soubor PDF 804.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo „Výkon technického dozoru investora akce Rozšíření kapacity ZŠ Školní

Soubor PDF 592.70 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ leden

Soubor PDF 676.38 KB

zobrazit soubor

Objednávka na projekční práce - obnova uličního stromořadí

Soubor PDF 212.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby na rok 2022

Soubor PDF 227.35 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek - leden 2022

Soubor PDF 378.87 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo "Arboristická ošetření dřevin v parku Pod Rozhlednou a Tyršové parku v Roudnici nad Labem"

Soubor PDF 443.29 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odchyt zdivočelých městských holubů v roce 2022.pdf

Soubor PDF 207.96 KB

zobrazit soubor