menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2016

Uzavřené smlouvy 2016 rozbalit

Demolice Poděbradova

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 3.79 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Rekonstrukce půdního prostoru MŠ Pastelka č. p. 1067 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 9.02 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Rekonstrukce půdního prostoru MŠ Pohádka č. p. 967 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.71 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Stavební úpravy objektu k bydlení č. p. 328 na pět bytových jednotek v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 21.66 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Veřejné osvětlení ulic Poděbradova Palackého Prokopova a Přemyslova v Roudnici nad Labem část I. - ulice Poděbradova

Soubor PDF 4.74 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Veřejné osvětlení ulic Poděbradova Palackého Prokopova a Přemyslova v Roudnici nad Labem část II. - ulice Palackého a Prokopova

Soubor PDF 5.58 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Veřejné osvětlení ulic Poděbradova Palackého Prokopova a Přemyslova v Roudnici nad Labem část III. - ulice Přemyslova

Soubor PDF 5.38 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Výměna oken zateplení stropu a obnova fasády na objektu v ul. Rvačov č. p. 112 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 6.12 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Zhotovení smaltovaných uličních cedulí

Soubor PDF 3.82 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na VZ Vybudování dětského hřiště v lokalitě Bezděkov

Soubor PDF 1.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Rekonstrukce chodníků v ulici Čechova před č. p. 1640 - 1642 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.83 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení lesních hospodářských osnov

Soubor PDF 3.60 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo Rekonstrukce místní komunikace Na Výsluní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 6.26 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo sanace svahu

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutní dotace - PNsP

Soubor PDF 836.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu TDI k VZ Technický dozor investora (TDI) projektu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

Soubor PDF 3.30 MB

zobrazit soubor

Strategický plán

Soubor PDF 1.29 MB

zobrazit soubor

Zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 1.19 MB

zobrazit soubor

Zhotovení projektové dokumentace (1)

Soubor PDF 1.17 MB

zobrazit soubor

Zhotovení projektové dokumentace Švermova

Soubor PDF 1.19 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 8.36 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Polozapuštěné kontejnery na parcele č. 1018 v Krabčické ulici v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 6.14 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 + příloha č. 1 ke smlouvě o dílo k VZ Výměna oken zateplení stropu a obnova fasády na objektu v ul. Rvačov č. p. 112 Roudnice n. L.

Soubor PDF 1.91 MB

zobrazit soubor

Projektová dokumentace - bezbariérovost úřadu

Soubor PDF 1.20 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k VZ Dětské dopravní hřiště v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 865.14 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb

Soubor PDF 582.87 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - Smlouva Roudnice nad Labem obnova místních komunikací po povodních

Soubor PDF 1.34 MB

zobrazit soubor

Dopravní řešení

Soubor PDF 1.55 MB

zobrazit soubor

Ginis - klidová a relaxační zóna

Soubor PDF 1.52 MB

zobrazit soubor

KS k VZ Dodání velkoformátového multifunkčního plnobarevného stroje (kopírka tiskárna skener)

Soubor PDF 1.18 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva k VZ Retranslační stanice Městské policie Roudnice nad Labem

Soubor PDF 887.25 KB

zobrazit soubor

Novostavba chodníku v ulici Chvalínská v Roudnici nad Labem - PD

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

pivovar. SOD

Soubor PDF 1.58 MB

zobrazit soubor

Projektová dokumentace - Podlusky

Soubor PDF 1.22 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Oprava a natření fasády na MŠ Pohádka č. p. 967 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.12 MB

zobrazit soubor

Příkazní smlouva bazén

Soubor PDF 644.52 KB

zobrazit soubor

Rekonstrukce přístavby č.p. 21

Soubor PDF 1.12 MB

zobrazit soubor

Rekonstrukce ulice Neklanova Krokova

Soubor PDF 2.74 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na celoroční údržbu městské veřejné zeleně

Soubor PDF 2.55 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo

Soubor PDF 1.44 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Dětské dopravní hřiště v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 10.63 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Jednací síň Městského úřadu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 4.55 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Klimatizace obřadní síně a salonku Městského úřadu v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 5.40 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Odstranění a odkoupení 31 ks topolů v ulici Žižkova Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.89 MB

zobrazit soubor

Změna v užívání části 1. NO JZ křídla ZŠ Školní

Soubor PDF 2.42 MB

zobrazit soubor