Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Schválený rozpočet roku 2022 - Svazek obcí Podřipsko

Soubor PDF 59.31 KB

16.12.2021

03.01.2023

Svazek obcí Podřipsko

Složka souborů

26.06.2019

02.01.2027

Schválený rozpočet roku 2022 - Svazek obcí Podřipsko

Soubor PDF 59.31 KB

16.12.2021

03.01.2023

Svazek obcí Podřipsko - schválený závěrečný účet za r. 2018

Soubor PDF 384.34 KB

26.06.2019

27.06.2022

Podřipsko schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026

Soubor PDF 118.06 KB

05.10.2020

02.01.2027

Podřipsko - Záverečný účet, Zpráva o výsledku hospodaření

Složka souborů

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - FIN 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 3.83 MB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - příloha 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 3.89 MB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - rozvaha 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 627.21 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - výkaz zisku a ztráty 2020 v Kč.pdf

Soubor PDF 757.44 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - Závěrečný účet DSO za rok 2020.pdf

Soubor PDF 328.44 KB

21.06.2021

30.06.2022

Podřipsko - Zpráva z přezkoumání 2020.pdf

Soubor PDF 411.72 KB

21.06.2021

30.06.2022