menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem

Projekt řeší problematiku nedostatečného strategického zajištění rozvoje města Roudnice nad Labem a pomalé pronikání moderních technologií do jeho běžného chodu, včetně realizace rozvojových činností. Město disponuje obecným strategickým rozvojovým dokumentem, ovšem postrádá některé sektorové strategie a zcela absentuje strategické uchopení pronikání nových technologií do oblasti veřejné správy, která je v současnosti nejčastěji uchopena právě prostřednictvím konceptu smart city.

Cílem projektu je zvýšení kvality strategického řízení města, a to prostřednictvím zavedení konceptu smart city a tvorby sektorových dokumentů. Významnou součástí projektu je také vzdělávání zaměstnanců úřadu v oblasti kompetencí nezbytných pro dlouhodobě kvalitní výkon veřejné správy a lepší komunikaci s veřejností. 

Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009997
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Datum zahájení projektu: 01. 03. 2019
Datum ukončení realizace projektu:  30. 06. 2021

  

 

Tento projekt je spolufinancován EU.