menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Místní plán inkluze

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

Dokumenty

MPI Roudnice_revize_30.10.2019 s usnesením ZM

Soubor PDF 2.38 MB

zobrazit soubor