menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Formuláře odboru životní prostředí

STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ - FORMULÁŘE rozbalit

01_zadost_o_rozhodnuti_v_pochybnosti_les_3_odst.3.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor

02_zadost_o_prohlaseni_pozemku_za_les_3_odst._4.docx

Soubor DOC 23.52 KB

zobrazit soubor

03_zadost_o_souhlas_s_delenim_lesniho_pozemku_12_odst._3.docx

Soubor DOC 23.57 KB

zobrazit soubor

04_zadost_o_udeleni_souhlasu_do_50_m_od_okraje_lesa_14_odst._2.docx

Soubor DOC 24.25 KB

zobrazit soubor

05_zadost_o_udeleni_souhlasu_k_dotceni_lesa_14_odst._2.docx

Soubor DOC 23.04 KB

zobrazit soubor

06_zadost_o_odneti_pupfl_16_odst.1.doc

Soubor DOC 52.00 KB

zobrazit soubor

Samospráva – péče o veřejnou zeleň rozbalit

Plánované kácení a prořezy dřevin 2021

Soubor DOC 14.11 KB

zobrazit soubor

Plánované kácení a ořezy dřevin 2021

Soubor DOC 14.08 KB

zobrazit soubor

Žádost o kácení , prořez stromů

Soubor DOC 23.50 KB

zobrazit soubor

Ochrana zemědělského půdního fondu rozbalit

Náležitosti k žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro FO)

Soubor PDF 94.26 KB

zobrazit soubor

Náležitosti k žádosti o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (PO)

Soubor PDF 44.41 KB

zobrazit soubor

žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro FO)

Soubor PDF 89.00 KB

zobrazit soubor

žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (pro PO)

Soubor PDF 28.81 KB

zobrazit soubor

Myslivost a rybářství rozbalit

žádost o vydání loveckého lístku

Soubor PDF 99.13 KB

zobrazit soubor

Odpadové hospodářství rozbalit

BIO_2021

Soubor DOC 17.05 KB

zobrazit soubor

Pytlový systém_ aktualizovaný seznam 2021

Soubor DOC 14.50 KB

zobrazit soubor

žádost o závazné stanovisko

Soubor DOC 30.95 KB

zobrazit soubor

Vodoprávní úřad rozbalit

Příloha č. 01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Soubor PDF 447.15 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Soubor PDF 424.52 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Soubor PDF 238.24 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 23 Žádost o stanovení podmínek závadné látky nebo o povolení výjimky

Soubor PDF 470.38 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Soubor PDF 373.13 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla

Soubor PDF 403.53 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Soubor PDF 384.77 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 19 Ohlášení vodních děl určených pro čistění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Soubor PDF 311.38 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod - domácnosti

Soubor PDF 309.32 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod DOMÁCNOSTI

Soubor PDF 304.05 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 16 Žádost o povolení k odběču podzemních vod a stavební povolení ke studni - DOMÁCNOSTI

Soubor PDF 289.65 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 15 Ohláčení udžovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav

Soubor PDF 279.07 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 13 Žádost o vyjádření

Soubor PDF 297.35 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností nebo o jeho změnu

Soubor PDF 339.32 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Soubor PDF 316.43 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 11 Žádost o udělení souhlasu

Soubor PDF 187.27 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 10 Žádost o stavební povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Soubor PDF 395.77 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 09 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti

Soubor PDF 384.81 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 08 Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Soubor PDF 386.67 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 07 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu

Soubor PDF 311.32 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivýchosob domacností nebo o jeho zmenu

Soubor PDF 298.23 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeba jednotlivých osob domácností nebo o jeho změnu

Soubor PDF 307.86 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu

Soubor PDF 331.53 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Soubor PDF 304.54 KB

zobrazit soubor

Příloha č. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Soubor PDF 270.45 KB

zobrazit soubor

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY rozbalit

000_zadost o kaceni drevin rostoucich mimo les §8. ods. 1.doc

Soubor DOC 46.00 KB

zobrazit soubor

001_zadost o zavazne stanovisko ke kaceni drevin rostoucich mimo les §8. ods. 6.doc

Soubor DOC 47.50 KB

zobrazit soubor

002_oznámení kaceni drevin rostoucich mimo les §8. ods. 2.doc

Soubor DOC 46.00 KB

zobrazit soubor

003_oznámení kaceni drevin rostoucich mimo les §8. ods. 4.doc

Soubor DOC 47.00 KB

zobrazit soubor

004_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do VKP §4 odst.2.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor

005_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu §12 odst. 2.doc

Soubor DOC 41.50 KB

zobrazit soubor

006_vydani zavazneho stanoviska k zasahu do krajinneho razu §12 odst. 2 a 3.doc

Soubor DOC 41.50 KB

zobrazit soubor

007_zadost o vydani odchylneho postupu §5b.docx

Soubor DOC 25.83 KB

zobrazit soubor

008_udeleni vyjimky na rozsireni geograficky nepuvodniho druhu rostliny, respektive rozsireni krizence rostliny §5 odst. 4 a 5.doc

Soubor DOC 39.00 KB

zobrazit soubor

009_zadost o vydani souhlasu k osetreni pamatneho stromu §46 odst. 2.docx

Soubor DOC 24.34 KB

zobrazit soubor

010_stanovisko k dotčení územních systemů ekologické stability §4 odst.1.doc

Soubor DOC 40.00 KB

zobrazit soubor