Roudnické noviny

Roudnické noviny jsou informační zpravodaj - měsíčník, který je vydáván příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem. V současné době noviny vychází v nákladu 7500 ks a jsou zdarma distribuovány do všech domácností v Roudnici nad Labem a do vybraných okolních obcí.

Zasílání příspěvků

Adresa pro zaslání příspěvků včetně objednávek inzerce je tisk@roudnicenl.cz.

Bližší informace k inzerci naleznete v sekci Inzerce v Roudnických novinách.


Redakce

Redakční rada: Ladislav Pokorný - šéfredaktor, Jan Vancl, Tomáš Pokorný, Zuzana Šimáčková, Jana Pospíšilová, Zdeňka Fillerová Studená a Klára Kolorosová. Zástupce vydavatele: JUDr. Jana Čapková.


Informace o periodiku

Měsíčník vydává Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, v nákladu 7500 kusů. Periodický tisk územního samosprávního celku. Evidováno na MKČR pod č. E 11619. ISSN 1213-3418. Noviny jsou dodávány do všech domácností v Roudnici nad Labem a do vybraných obcí prostřednictvím obecních úřadů. Za distribuci novin na území města Roudnice nad Labem odpovídá Česká pošta, s. p. 


Pravidla pro příspěvky

Uzávěrka pro veřejnost je 15. den v měsíci. Doporučená délka mimoradničních článků je maximálně 300 slov. V případě neúměrně dlouhého textu může být vyžádaný i nevyžádaný příspěvek vrácen k přepracování. O přijetí, zkrácení či nezveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada.

Dokumenty

květen 2022

Soubor PDF 25.25 MB

zobrazit soubor

duben 2022

Soubor PDF 25.10 MB

zobrazit soubor

březen 2022

Soubor PDF 22.06 MB

zobrazit soubor

únor 2022

Soubor PDF 29.93 MB

zobrazit soubor

leden 2022

Soubor PDF 10.82 MB

zobrazit soubor

prosinec 2021

Soubor PDF 30.61 MB

zobrazit soubor

listopad 2021

Soubor PDF 29.39 MB

zobrazit soubor

říjen 2021

Soubor PDF 6.88 MB

zobrazit soubor

září 2021

Soubor PDF 23.62 MB

zobrazit soubor

červenec-srpen 2021

Soubor PDF 5.92 MB

zobrazit soubor

červen 2021

Soubor PDF 8.05 MB

zobrazit soubor

květen 2021

Soubor PDF 4.28 MB

zobrazit soubor

duben 2021

Soubor PDF 5.57 MB

zobrazit soubor

březen 2021

Soubor PDF 5.07 MB

zobrazit soubor