menu

CZ

EN DE FR

Dotazy veřejnosti

Dotazy a podněty veřejnosti.

K pokládání obecných dotazů prosím využívejte emailovou adresu mesto@roudnicenl.cz nebo tento formulář:

Kolik je tři krát tři (číslice):

*POZNÁMKA: Pro odeslání dotazu je nezbytné zadat minimálně Vaše jméno a zprávu.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Pokud žádáte o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., můžete jí zaslat písemně na adresu úřadu, nebo prostřednictvím emailové adresy mesto@roudnicenl.cz. Pro korespondenci opatřenou elektronickým podpisem využívejte prosím emailu epodatelna@roudnicenl.cz

Žádost musí obsahovat následující údaje: identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. adresa e-mailu), charakteristika požadované informace, způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)

Odpovědi občanům podle zákona č. 106/1999 Sb.

Filtrování podle data vložení

Nebyly nalezeny žádné odpovídající záznamy.

Náklady povinného subjektu na vydání informace

  1. Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu vynaložených nákladů na vydání informace ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  2. Úhrada se stanovuje následovně:

    V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 79,- Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace.

Náklady na pořízení kopií:
kopie jednostranného formátu A4               2,- Kč
kopie oboustranného formátu A4                3,- Kč
kopie jednostranného formátu A3               4,- Kč
kopie oboustranného formátu A3                6,- Kč
skenování jednostranného formátu A3, A4   0,20 Kč

Za poskytnutí informací na CD bude účtováno 15,- Kč.

Náklady na odeslání informací žadateli:
poštovné je stanoveno dle sazebníku České pošty