Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Záměr směny části pozemku parc.č. 367 za části pozemků parc.č. 27/2 a 29/1 k.ú. Podlusky

Složka souborů

18.05.2022

03.06.2022

záměr směny části pozemku 367 za část 27_2 a 29_1 _Podlusky.pdf

Soubor PDF 95.77 KB

18.05.2022

03.06.2022

Záměr směny části pozemku 367 za část 27_2 a 29_1 Podlusky.pdf

Soubor PDF 296.56 KB

18.05.2022

03.06.2022

Záměr směny části pozemku parc.č. 358/1 za části pozemků parc.č.st. 33/3_33/1 a 73

Složka souborů

18.05.2022

03.06.2022

záměr směny části pozemku p.č. 358_1 za části poz_p_č_st 33_3 33_1 a 73 k.ú. Podlusky.pdf

Soubor PDF 101.22 KB

18.05.2022

03.06.2022

Záměr směny části pozemku 358_1 za části parc.č.st. 33_3 33_1 a 73.pdf

Soubor PDF 331.25 KB

18.05.2022

03.06.2022

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

18.05.2022

03.06.2022

záměr prodeje části pozemku_2043_1 k.ú. Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 95.29 KB

18.05.2022

03.06.2022

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2043_1 Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 284.35 KB

18.05.2022

03.06.2022

směna části pozemku v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

18.05.2022

03.06.2022

záměr směny Gas Net Město 1.pdf

Soubor PDF 270.82 KB

18.05.2022

03.06.2022

záměr směny Gas net Město.pdf

Soubor PDF 130.78 KB

18.05.2022

03.06.2022

Záměr pachtu pozemku parcel.č. 3254/4 v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

19.05.2022

04.06.2022

Záměr pachtu pozemku parc.č. 3254-4 v k.ú. Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 96.84 KB

19.05.2022

04.06.2022

Záměr pachtu pozemku parc.č. 3254-4 v k.ú. Roudnice nad Labem1.pdf

Soubor PDF 280.49 KB

19.05.2022

04.06.2022

Záměr pachtu části pozemku parcel.č. 4042/1 v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

19.05.2022

04.06.2022

Záměr pachtu části pozemku parc.č. 4042-1 k.ú. Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 86.72 KB

19.05.2022

04.06.2022

Záměr pachtu části pozemku parc.č. 4042-1 k.ú. Roudnice nad Labem 1.pdf

Soubor PDF 323.73 KB

19.05.2022

04.06.2022