menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Vyzvednutí řidičského průkazu

Informace o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání řidičského průkazu.

Pro vydání řidičského průkazu je zákonem stanovena lhůta do 20 dnů. Státní tiskárně cenin se daří, byť ne pravidelně (s ohledem na jejich technické možnosti), vyhotovovat doklady ve lhůtě kratší. V uvedené tabulce lze zjistit podle data podání žádosti o vydání řidičského průkazu, zda je řidičský průkaz již vyroben a zda je možné si jej již na zdejším úřadu vyzvednout.

Údaj o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu po uplynutí 20 dnů od podání žádosti se již v tabulce nezobrazuje. Doklad je uložen na odboru dopravy k vyzvednutí.

Telefonický kontakt na registr řidičů – 416 850 194, 416 850 293, 416 850 268.

Informace o aktuálním stavu podaných žádostí:

Datum podání žádosti: Vyhotovení dokladu:
23-09-2022 Ve výrobě.
22-09-2022 Ve výrobě.
21-09-2022 Ve výrobě.
20-09-2022 Ve výrobě.
19-09-2022 Ve výrobě.
16-09-2022 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 21-09-2022
15-09-2022 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 21-09-2022
14-09-2022 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 20-09-2022
13-09-2022 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 19-09-2022
12-09-2022 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 19-09-2022