menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Veřejná zeleň

Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice nad Labem ve spolupráci se zahradnickou firmou Knotek a Veselka zajišťují celoroční údržbu ploch zeleně ve vlastnictví města Roudnice nad Labem o celkové ploše více než 50 hektarů. Veřejná zeleň na území města je rozčleněna do čtyř lokalit: A -střed, B – sever, C-jih , D -východ.

Běžná  údržba  plošné zeleně tj. sečení parků, zatravněných ploch na sídlištích, zelených pásů v komunikacích je rozdělena do četnosti na 10 sečí, 5 sečí, 3 seče, 2 seče nebo 1 seč ročně, eventuálně posečení plochy při max. výšce porostu 15 cm s následným ponecháním travní hmoty na místě (mulčování). Z klimatických či technických důvodů může dojít ke změnám v plánu sečí.

Další práce spojené s údržbou  veřejné zeleně:

  • hrabání listí, vč. naložení a odvozu odpadu
  • řez a tvarování živých plotů vč. naložení a odvozu odpadu ( soubor řezů zmlazovacích a tvarovacích)
  • vysekávání podrostů stromů vč. naložení a odvozu, štěpkování
  • výsadba mobilních mís a květináčů
  • zimní údržba cest a chodníků v parcích vč. zajištění posypového materiálu
  • výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez stromů vč. likvidace bioodpadu stromů
  • kácení stromů
  • zajištění náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města

Koordinátor údržby městské zeleně:

Nováková , referent odboru životního prostředí, tel. 416 850 143, e-mail: mnovakova@roudnicenl.cz 

Dokumenty

Plánované kácení stromů / statistika kácení a náhradní výsadby k 1. 5. 2023

Soubor DOC 292.85 KB

zobrazit soubor

mapa veřejné zeleně

Soubor PDF 5.68 MB

zobrazit soubor

Roční harmonogram údržby zeleně

Soubor XLS 13.07 KB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6d

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6c

Soubor PDF 1.77 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6b

Soubor PDF 1.20 MB

zobrazit soubor

Veřejná zeleň - příloha 6a

Soubor PDF 546.63 KB

zobrazit soubor