menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2020

uzavřené smlouvy 20 rozbalit

Darovací smlouva na zbylý majetek po KZM

Soubor PDF 460.31 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Říp o.p.s.

Soubor PDF 274.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na budově č.p. 1100 - Dvorní trakt - 1. PP 1. NP 2. NP

Soubor PDF 2.20 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na budově č.p. 19 v Roudnici n. L.

Soubor PDF 1.40 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - leden

Soubor PDF 517.31 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - srpen

Soubor PDF 503.98 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy knihovny Roudnice nad Labem

Soubor PDF 470.63 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 923.28 KB

zobrazit soubor

Smlouva o finančním leasingu

Soubor PDF 614.41 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor - leden

Soubor PDF 226.61 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor - červenec

Soubor PDF 222.13 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Federace židovských obcí 2020

Soubor PDF 264.74 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem

Soubor PDF 257.27 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Soubor PDF 267.80 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na vypracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na vybudování nového pavilonu MŠ Pampeliška

Soubor PDF 2.50 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Crazy mažoretky Roudnice nad Labem

Soubor PDF 267.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Galerie moderního umění

Soubor PDF 266.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - HC Roudnice nad Labem z.s.

Soubor PDF 269.29 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Klub Kanoistika z.s.Roudnice nad Labem

Soubor PDF 269.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Podřipský Baseballový club

Soubor PDF 267.36 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - SK Bezděkov z.s.

Soubor PDF 266.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 266.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Sportovní klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 270.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Table tennis club Roudnice nad Labem z.s.

Soubor PDF 266.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Tenisový klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 266.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Tělocvičná jednota Sokol

Soubor PDF 266.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Tělovýchovná jednota Dynamo Podlusky

Soubor PDF 266.34 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na budově č. p. 79 v ul. Varhanova v Roudnici n. L.

Soubor PDF 1.29 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na veřejné osvětlení v ulici Hochmanova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 513.14 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - YCR - Jachting Roudnice nad Labem z.s.

Soubor PDF 268.25 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Pasportizace nemovitosí města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 517.07 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dilo na zpracování koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 703.19 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dilo na zpracování plánu rozvoje sportu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 708.52 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ „Oprava bytu č. 6 v domě č.p. 89 ulice Arnoštova“

Soubor PDF 469.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodání audiotechniky do KD Říp

Soubor PDF 629.48 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na kompletní výměnu elektroinstalací v budově ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 997.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na obnovu válečného hrobu v parku Josefa Hory

Soubor PDF 636.63 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu omítek fasády objektu č.p. 892 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 475.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody

Soubor PDF 153.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody č. 69145511-1

Soubor PDF 2.84 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Oprava bytu č. 2 třída T.G. Masaryka

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - rekonstrukce celého uličního prostoru ulice Hálkova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 514.94 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rozšíření veřejného osvětlení mezi ulicemi Sluneční a 1. máje

Soubor PDF 510.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení v ulici Sladkovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 512.21 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo a o poskytování služeb na zpracování nového webového portálu města

Soubor PDF 858.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodávku a montáž kinotechnologií v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 521.90 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na instalaci a zprovoznění knihovního systému Koha

Soubor PDF 544.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu chodníku v ulici Žižkova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 512.31 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu omítek a výmalbu kanceláří na budovách MěÚ a na Úřadu práce v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 460.83 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na parkovací stání v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 513.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Neklanova a Okružní

Soubor PDF 511.72 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Stadická Budovatelů Školní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 543.65 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 477.81 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na restaurování tapet v KD Říp v Roudnici nad Labem Husovo náměstí

Soubor PDF 1.50 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na revitalizaci vegetačních prvků ulice Vrchlického v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 471.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - VK Roudnice nad Labem

Soubor PDF 266.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků formou daru na náklady související s provozem Caffé Říp

Soubor PDF 618.13 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o spolupráci

Soubor PDF 974.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzdělávání zaměstnanců městského úřadu Roudnice nad Labem - stavební zákon - ACCON human resources management s.r.o.

Soubor PDF 525.94 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO (2)

Soubor PDF 620.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO (3)

Soubor PDF 619.98 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služeb útulku při umístění nalezených psů

Soubor PDF 763.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - ha-vel internet s.r.o.

Soubor PDF 107.14 KB

zobrazit soubor

Smlouva o provádění úklidových prací - úklid společných prostor Alej 17. listopadu 2695 - Foxy úklid profi s.r.o.

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti užívání účelové komunikace

Soubor PDF 264.99 KB

zobrazit soubor

Smlouva o spolupráci - rozvodové tepelné zařízení

Soubor PDF 405.90 KB

zobrazit soubor

Smlouva o umístění přípojky na pozemku p.č. 4126-1 v ul. Chelčického Roudnice nad Labem

Soubor PDF 213.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzdělávání zaměstnanců městského úřadu Roudnice nad Labem - eGovernment - ACCON human resources management s.r.o.

Soubor PDF 699.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzdělávání zaměstnanců městského úřadu Roudnice nad Labem - přestupkové řízení - ACCON human resources management s.r.o.

Soubor PDF 525.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzdělávání zaměstnanců městského úřadu Roudnice nad Labem - správní řád - ACCON human resources management s.r.o.

Soubor PDF 699.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu TDI

Soubor PDF 506.79 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO

Soubor PDF 619.14 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora akce Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická Budovatelů Školní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 516.80 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora k akci Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka

Soubor PDF 509.23 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby

Soubor PDF 255.87 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

Soubor PDF 113.01 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 772-1 na pozemek parc. č. 772-2 v k.ú. Roudnice nad Labem - Soyka property s.r.o.

Soubor PDF 402.43 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 295.90 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti Hochmanova ČEZ Distribuce a.s.

Soubor PDF 236.66 KB

zobrazit soubor

Smlova o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

Soubor PDF 850.24 KB

zobrazit soubor

Směnná smlouva na nově vzniklé pozemky - Klub Kanoistika Roudnice nad Labem z.s.

Soubor PDF 215.74 KB

zobrazit soubor

Směnná smlouva na pozemky - FUTURA H TRUST svěřenský fond

Soubor PDF 218.72 KB

zobrazit soubor

Ukončení smlouvy na TDI

Soubor PDF 273.80 KB

zobrazit soubor

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Soubor PDF 429.89 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO (1)

Soubor PDF 619.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských služeb

Soubor PDF 590.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

Soubor PDF 2.43 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák - český skaut

Soubor PDF 267.68 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvesticni dotace na zajištění provozu KD Říp

Soubor PDF 269.33 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Ateliér VÝTVARKA z.s.

Soubor PDF 266.53 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Azylový dům - Naděje

Soubor PDF 462.19 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Azylový dům matky s dětmi - Charita Roudnice nad Labem

Soubor PDF 461.42 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalový klub Real Roudnice nad Labem z.s.

Soubor PDF 269.13 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Centrum duševního zdraví Litoměřice - Fokus Labe z.ú.

Soubor PDF 461.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Charitní pečovatelská služba Roudnice - Charita Roudnice nad Labem

Soubor PDF 459.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Chráněné bydlení - NADĚJE

Soubor PDF 461.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Diakonie ČCE Krabčice

Soubor PDF 461.11 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Diecézní charita Litoměřice

Soubor PDF 459.10 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Humanitární sdružení PERSPEKTIVA z.s.

Soubor PDF 462.17 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Klub cyklistů roudnických z.s.

Soubor PDF 266.41 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb městského architekta

Soubor PDF 230.83 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - NZDM Bota - Charita Roudnice nad Labem

Soubor PDF 461.45 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Pečovatelská služba OPORA

Soubor PDF 460.83 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - PNsP - Denní stacionář

Soubor PDF 462.72 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - PNsP - Pečovatelská služba

Soubor PDF 462.83 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podřipský krasobruslařský klub z.s.

Soubor PDF 266.30 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Roudnické trhy z.s.

Soubor PDF 269.84 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Charita Roudnice nad Labem

Soubor PDF 460.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sociálně terapeutické dílny - NADĚJE

Soubor PDF 462.33 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Český rybářský svaz z.s.

Soubor PDF 268.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neivestiční dotace - Basketbalová Akademie 2006´z.s.

Soubor PDF 269.03 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neivestiční dotace - Terénní programy - Naděje

Soubor PDF 462.33 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí poradenských služeb v oblasti Koncepce VO města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.33 MB

zobrazit soubor

Servisní smlouva na knihovní systém Koha

Soubor PDF 305.83 KB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva - Zajišťění slušného pohřbení 2021

Soubor PDF 395.68 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo na vybudování parkovacích stání v ulici Neklanova

Soubor PDF 464.88 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD

Soubor PDF 646.34 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 361.83 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 570.82 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění MAD v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.12 MB

zobrazit soubor

Dohoda o smírném skončení sporu dohoda o narovnání - EUROVIA CS a.s.

Soubor PDF 1.77 MB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy

Soubor PDF 203.48 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy - INIT technology s.r.o.

Soubor PDF 202.93 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy na BOZP

Soubor PDF 274.33 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů 1NEZ200042 - Hálkova ulice

Soubor PDF 223.37 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů pro Rekonstrukci ulice Švermova - Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Soubor PDF 223.21 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky

Soubor PDF 347.17 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na laserový rychloměr - ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Soubor PDF 689.18 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na pořízení kávovaru

Soubor PDF 86.99 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlově č. 2016001-001

Soubor PDF 164.46 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na pořízení referentského vozidla - Gerhard Horejsek a spol. s.r.o.

Soubor PDF 1.88 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.12 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o prodeji movité věci VZ „Dodávka switchů UPS a příslušenství pro MěÚ Roudnice nad Labem“

Soubor PDF 640.20 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 221.01 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 3700-59 3700-60 3700-62 3700-63 v k.ú. Roudnice

Soubor PDF 220.90 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti 14.10.2020

Soubor PDF 220.02 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti 27.10.2020

Soubor PDF 121.06 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva - část pozemku parc. č. 772-1 v k.ú. Roudnice nad Labem - Soyka property s.r.o.

Soubor PDF 220.79 KB

zobrazit soubor

Objednávka - nájem a servisní služby RICOH

Soubor PDF 707.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka autorského dozoru akce Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická Budovatelů Školní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 42.02 KB

zobrazit soubor

Objednávka celkové rekonstrukce bytu č. 30 v Aleji 17. listopadu 2695 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 492.93 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodávky a převodu práv k užití programových modulů systému GINIS

Soubor PDF 234.58 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 1.6.2004 - Lubomír Burda

Soubor PDF 207.57 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1446

Soubor PDF 950.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka kompletace zásilek a jejich doručení

Soubor PDF 2.70 MB

zobrazit soubor

Dodatek č 2 smlouvy o technické podpoře

Soubor PDF 110.25 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 2

Soubor PDF 381.21 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 2 ke smlouvě o dílo na realizaci kompletní výměny elektroinstalace ZŠ Karla Jeřábka

Soubor PDF 361.41 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na zpracování plánu rozvoje sportu města Roudnice n. L. - Mgr. Jakub Popelka Ph. D.

Soubor PDF 571.13 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo na Rekonstrukci uličního prostoru ulic Stadická Budovatelů s Školní

Soubor PDF 381.33 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č. 1 o vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem - ACCON human resources management s.r.o.

Soubor PDF 573.15 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 k SoD Rekonstrukce bytu č 2 Masarykova ulice

Soubor PDF 537.29 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o nájmu pozemků a nebyt. prostor ze dne 22.8.2017 - VK Roudnice nad Labem

Soubor PDF 405.22 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků - Říp o.p.s.

Soubor PDF 434.77 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 258.48 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností

Soubor PDF 265.08 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 16.12.2019 - Říp o.p.s.

Soubor PDF 213.29 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 3 k SoD na rekonstrukci a stavební úpravy KD Říp

Soubor PDF 549.98 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k SoD na Rekonstrukci a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 793.43 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 206.10 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 4 ke smlouvě o poskytování a údržbě software

Soubor PDF 273.88 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 21.5.2020 s Říp o.p.s.

Soubor PDF 238.85 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě na podporu IS MIMIS

Soubor PDF 745.20 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD ze dne 31.5.2019 na prostorovou akustiku sálu v KD Říp v Roudnici n. L.

Soubor PDF 533.17 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování koncepce obnovy veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 572.17 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci na sloučené obecně prospěšné služby v oblasti společenského života

Soubor PDF 215.69 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na kompletní výměnu elektroinstalací ZŠ Karla Jeřábka

Soubor PDF 1.20 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci KD Ŕíp - Projekt interiérů - vybavení objektu

Soubor PDF 537.59 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem ze dne 29.4.2019

Soubor PDF 218.34 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 12 ke smlouvě o sběru a svozu složek komunálního odpadu

Soubor PDF 344.89 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 13 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem

Soubor PDF 581.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka instalace 4 kamerových bodů

Soubor PDF 489.52 KB

zobrazit soubor

Objednávka licencí - VITA software s.r.o.

Soubor PDF 498.66 KB

zobrazit soubor

Rámcová dohoda na celoroční údržbu městské veřejné zeleně

Soubor PDF 337.69 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin

Soubor PDF 582.51 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - od 1.10.2020 - do 31.10.2020

Soubor PDF 386.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - prosinec 2020

Soubor PDF 385.60 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - srpen 2020

Soubor PDF 502.00 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - září 2020

Soubor PDF 386.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - únor 2020

Soubor PDF 516.63 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - červen 2020

Soubor PDF 519.74 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - červenec 2020

Soubor PDF 502.72 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem duben

Soubor PDF 517.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek

Soubor PDF 491.67 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek - prosinec

Soubor PDF 493.75 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek - červen

Soubor PDF 493.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin - duben 2020

Soubor PDF 502.61 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - květen

Soubor PDF 519.94 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin - leden

Soubor PDF 492.94 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin - listopad

Soubor PDF 582.64 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin - červen 2020

Soubor PDF 503.12 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin - červenec-srpen 2020

Soubor PDF 584.85 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin - říjen

Soubor PDF 54.16 KB

zobrazit soubor

Objednávka velkoformátové technické tiskárny

Soubor PDF 500.92 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny kondenzačního kotle

Soubor PDF 491.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka zpracování kompletní žádosti o dotaci ze Státního programu EFEKT

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

Oznámení o provádění platebního styku

Soubor PDF 904.45 KB

zobrazit soubor

Příkazní smlouva na koordinátora BOZP akce Rekonstrukce komunikace Stadická Budovatelů Školní

Soubor PDF 297.93 KB

zobrazit soubor

Příkazní smlouva na koordinátora BOZP k akci Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 290.97 KB

zobrazit soubor

Příkazní smlouva na činnost koordinátora BOZP

Soubor PDF 290.10 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - listopad 2020

Soubor PDF 385.44 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - duben 4a

Soubor PDF 518.45 KB

zobrazit soubor

Objednávka modernizace městského rozhlasu

Soubor PDF 495.96 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření USU - EPK

Soubor PDF 493.25 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž venkovních skleněných zábradlí

Soubor PDF 492.61 KB

zobrazit soubor

Objednávka na Flexi Passy

Soubor PDF 496.35 KB

zobrazit soubor

Objednávka na instalaci MKDS

Soubor PDF 492.30 KB

zobrazit soubor

Objednávka na montáž plynového rozvodu včetně montáže kotle

Soubor PDF 492.90 KB

zobrazit soubor

Objednávka na měření hluku a zpracování hlukové studie

Soubor PDF 498.43 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu zdi garáží na Rvačově

Soubor PDF 498.58 KB

zobrazit soubor

Objednávka na podlahový mycí stroj

Soubor PDF 504.42 KB

zobrazit soubor

Objednávka na posouzení lokalit pro zpracování územní studie

Soubor PDF 421.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu Alej 17. listopadu

Soubor PDF 492.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu v ulici Hochmanova

Soubor PDF 494.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.1 Hochmanova ulice

Soubor PDF 494.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci koupelen v objektu č.p. 1365 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 496.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka na sestavu výstražného zařízení na vozidlo Toyota

Soubor PDF 494.02 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - březen 2020

Soubor PDF 518.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky

Soubor PDF 493.41 KB

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky

Soubor PDF 492.90 KB

zobrazit soubor

Objednávka na tisk - Roudnické noviny - leden 2020

Soubor PDF 502.03 KB

zobrazit soubor

Objednávka na tisk - roudnické noviny - únor 2020

Soubor PDF 502.50 KB

zobrazit soubor

Objednávka na vybudování výhyben na ulici Ke Hřbitovu v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 498.32 KB

zobrazit soubor

Objednávka na výměnu kotle v bytě č.5 Varhanova ulice

Soubor PDF 493.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zaklopení stropů sádrokartonem v knihovně

Soubor PDF 490.67 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zhotovení projekt dokumentace

Soubor PDF 619.17 KB

zobrazit soubor

Objednávka oprav zpevněných ploch v ulici Na Vyhlídce

Soubor PDF 496.21 KB

zobrazit soubor

Objednávka opravy betonové hlavy opěrné zdi v ulici Sladkovského - První Podřipská stavební a.s.

Soubor PDF 498.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka profylaktické prohlídky UPS výměna vadných baterií

Soubor PDF 503.62 KB

zobrazit soubor

Objednávka roušek pro občany - Adient Czech Republic k.s.

Soubor PDF 488.87 KB

zobrazit soubor

Změna v rámcové smlouvě na akceptaci plateb. karet ze dne 12.3.2020

Soubor PDF 522.91 KB

zobrazit soubor

Platební karty rozbalit

Smlouva o akceptaci platebnÃ_ch karet a poskytnutÃ_ platebnÃ_ho terminálu anonym 1

Soubor PDF 5.29 MB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu

Soubor PDF 385.13 KB

zobrazit soubor

Poradenské služby rozbalit

Smlouva o poskytnutí poradenských služeb

Soubor PDF 653.07 KB

zobrazit soubor

příloha č 1

Soubor PDF 162.10 KB

zobrazit soubor

programové moduly systému GINIS rozbalit

Objednávka dodávky a převodu práv k užití programových modulů systému GINIS

Soubor PDF 234.58 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků

Soubor PDF 111.83 KB

zobrazit soubor

Cenová informace

Soubor PDF 168.79 KB

zobrazit soubor

Sázebník rozbalit

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Soubor PDF 429.89 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

Soubor PDF 429.89 KB

zobrazit soubor

Sazebník

Soubor PDF 253.21 KB

zobrazit soubor

Oznámení o provádění platebního styku

Soubor PDF 904.45 KB

zobrazit soubor

UNILEASING rozbalit

Všeobecné obchodní podmínky UNILEASING a s

Soubor PDF 3.71 MB

zobrazit soubor

Smlouva o finančním leasingu

Soubor PDF 614.41 KB

zobrazit soubor

vedení účtu rozbalit

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (14)

Soubor PDF 85.39 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (13)

Soubor PDF 84.65 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (12)

Soubor PDF 86.08 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (11)

Soubor PDF 86.51 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (9)

Soubor PDF 85.23 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (10)

Soubor PDF 85.98 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (8)

Soubor PDF 85.75 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (7)

Soubor PDF 87.62 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (6)

Soubor PDF 85.34 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (5)

Soubor PDF 85.08 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (4)

Soubor PDF 85.93 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (3)

Soubor PDF 84.62 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (2)

Soubor PDF 84.75 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (1)

Soubor PDF 84.43 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu

Soubor PDF 84.75 KB

zobrazit soubor

Změnové listy rozbalit

Příloha č 1 Změnové listy 5 6

Soubor PDF 74.53 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 2

Soubor PDF 381.21 KB

zobrazit soubor

Platební karty rozbalit

Dodatek č 1 ke smlouvě o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu

Soubor PDF 385.13 KB

zobrazit soubor

Smlouva o akceptaci platebnÃ_ch karet a poskytnutÃ_ platebnÃ_ho terminálu anonym 1

Soubor PDF 5.29 MB

zobrazit soubor

Poradenské služby rozbalit

příloha č 1

Soubor PDF 162.10 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí poradenských služeb

Soubor PDF 653.07 KB

zobrazit soubor

programové moduly systému GINIS rozbalit

Cenová informace

Soubor PDF 168.79 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků

Soubor PDF 111.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodávky a převodu práv k užití programových modulů systému GINIS

Soubor PDF 234.58 KB

zobrazit soubor

Sázebník rozbalit

Oznámení o provádění platebního styku

Soubor PDF 904.45 KB

zobrazit soubor

Sazebník

Soubor PDF 253.21 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

Soubor PDF 429.89 KB

zobrazit soubor

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Soubor PDF 429.89 KB

zobrazit soubor

UNILEASING rozbalit

Smlouva o finančním leasingu

Soubor PDF 614.41 KB

zobrazit soubor

Všeobecné obchodní podmínky UNILEASING a s

Soubor PDF 3.71 MB

zobrazit soubor

vedení účtu rozbalit

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu

Soubor PDF 84.75 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (1)

Soubor PDF 84.43 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (10)

Soubor PDF 85.98 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (11)

Soubor PDF 86.51 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (12)

Soubor PDF 86.08 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (13)

Soubor PDF 84.65 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (14)

Soubor PDF 85.39 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (2)

Soubor PDF 84.75 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (3)

Soubor PDF 84.62 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (4)

Soubor PDF 85.93 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (5)

Soubor PDF 85.08 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (6)

Soubor PDF 85.34 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (7)

Soubor PDF 87.62 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (8)

Soubor PDF 85.75 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA o zřízení a vedení účtu (9)

Soubor PDF 85.23 KB

zobrazit soubor

Změnové listy rozbalit

Dodatek č 2

Soubor PDF 381.21 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Změnové listy 5 6

Soubor PDF 74.53 KB

zobrazit soubor