menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Koordinovaný přístup k SVL Roudnice nad Labem - CASE management

Název projektu:  Koordinovaný přístup k SVL Roudnice nad Labem - CASE management
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003583
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem
Datum zahájení projektu: 1.1.2017
Datum ukončení realizace: 31.12.2019

 

Tento projekt je spolufinancován EU. 

Projekt si klade za cíl podpořit osoby z cílových skupin v přístupu k zaměstnání a při začleňování do společnosti prostřednictvím zavedení CASE managementu jako metody týmové práce a nástroje pro zefektivnění řešení problémů klientů sociální práce. Klienti z cílových skupin sociálně vyloučených mají mnohdy více problémů, metodou CASE managementu dojde k zefektivnění sociální práce s danou cílovou skupinou. Zavedení CASE managementu je vysoce odborně náročná a zcela případová práce, náročná jak na odbornou úroveň sociálního pracovníka, tak jeho další schopnosti.