menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Aktuálně vypsaná ostatní výběrová řízení

Dokumenty

Oznámení o vyhlášení opakovaného výběrového řízení

Soubor PDF 99.39 KB Publikováno:20.01.2023

zobrazit soubor

VZ „Projektová dokumentace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě na Kolečku v Roudnici nad Labem" rozbalit

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 51.39 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Doplňující podklady.zip

Soubor ZIP 24.82 MB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 77.50 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 245.30 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 383.33 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Výběrové řízení Nákup referentských vozidel rozbalit

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor PDF 271.84 KB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 104.00 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Přílohy č. 1 a č. 2 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 92.50 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 240.51 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 411.35 KB Publikováno:23.01.2023

zobrazit soubor

VZ "Arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem II. etapa" rozbalit

Příloha č. 1 a č. 2 ZD – Krycí list a čestná prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a k mezinárodním sankcím.doc

Soubor DOC 92.00 KB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.DOCX

Soubor DOC 48.69 KB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.xls

Soubor XLS 103.00 KB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD – Technická zpráva a dendrologický průzkum.zip

Soubor ZIP 5.78 MB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 276.31 KB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 412.18 KB Publikováno:03.02.2023

zobrazit soubor