Městský úřad

Aktuálně vypsaná ostatní výběrová řízení

VZ - Nákup 4 kusů defibrilátorů rozbalit

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 241.89 KB Publikováno:25.04.2022

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 438.22 KB Publikováno:25.04.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 69.50 KB Publikováno:25.04.2022

zobrazit soubor

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.50 KB Publikováno:25.04.2022

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor PDF 323.18 KB Publikováno:05.05.2022

zobrazit soubor

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Soubor PDF 296.42 KB Publikováno:19.05.2022

zobrazit soubor

Revitalizace prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem rozbalit

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 432.41 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 243.68 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 78.00 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 39.80 MB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 50.53 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD - Výkazy výměr k ocenění.zip

Soubor ZIP 171.65 KB Publikováno:06.05.2022

zobrazit soubor

Projektová dokumentace inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě na Kolečku v Roudnici nad Labem rozbalit

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 260.59 KB Publikováno:09.05.2022

zobrazit soubor

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 78.00 KB Publikováno:09.05.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 52.07 KB Publikováno:09.05.2022

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 450.25 KB Publikováno:09.05.2022

zobrazit soubor

Vysvětlení ZD I.

Soubor PDF 310.07 KB Publikováno:18.05.2022

zobrazit soubor