menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Aktuálně vypsaná ostatní výběrová řízení

Nákup knihovních regálů a nábytku do Knihovny Ervína Špindlera rozbalit

Vysvětlení zadávací dokumentace

Soubor PDF 386.52 KB Publikováno:14.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh Smlouvy o dílo..docx

Soubor DOC 43.00 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 18.39 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD – půdorys dospělé odd..pdf

Soubor PDF 1.37 MB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 5 ZD – půdorys dětské odd..pdf

Soubor PDF 1.33 MB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 6 ZD - Soupis nábytku.pdf

Soubor PDF 847.48 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Přílohy č. 1 a č. 2 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 77.00 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 260.79 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 416.14 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Oprava prostor v suterénu č.p. 21 v Roudnici nad Labem rozbalit

Vysvětlení ZD I.

Soubor ZIP 238.38 KB Publikováno:22.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 43.27 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Příloha č. 4 ZD – Neoceněný výkaz výměr.xls

Soubor XLS 168.50 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Přílohy č. 1-2 ZD - Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 78.00 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 261.99 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 446.42 KB Publikováno:09.09.2022

zobrazit soubor