menu

CZ

EN DE FR

Vyhlášky a nařízení

Od 1. 1. 2022 jsou právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení) vyhlašovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních  úřadů na webových stránkách MV ČR  – a to dle zákona č. 35/2021 Sb.

Právní předpisy vydané před 1. 1. 2022 (doposud platné a účinné) musí být na tomto portále zveřejněny nejpozději do 31. 12. 2024, jinak pozbývají platnosti.

Město Roudnice nad Labem nad rámec zákona bude i nadále v této rubrice zveřejňovat platné a účinné obecně závazné vyhlášky a nařízení z důvodu lepší informovanosti občanů.

Dokumenty

OZV - poplatek za odpady (platí od 1.1.2024)

Soubor DOC 25.08 KB

zobrazit soubor

5-2023 OZV o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Soubor DOC 27.53 KB

zobrazit soubor

4-2023 OZV, kterou se ruší OZV č. 1-2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Soubor DOC 21.65 KB

zobrazit soubor

3-2023 OZV o místním poplatku z pobytu

Soubor DOC 31.17 KB

zobrazit soubor

2-2023 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Soubor DOC 34.72 KB

zobrazit soubor

2-2022 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 2 2022, o placeném stání (1)

Soubor PDF 124.32 KB

zobrazit soubor

1-2022 o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Soubor PDF 715.57 KB

zobrazit soubor

7-2021 Nařízení města o placeném stání (účinnost 13. 1. 2022)

Soubor PDF 390.85 KB

zobrazit soubor

6-2021 OZV, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (účinnost 13.7.2021)

Soubor PDF 1.98 MB

zobrazit soubor

5-2021 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (účinnost od 1. 1. 2022)

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

4-2021 nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených MK

Soubor PDF 361.91 KB

zobrazit soubor

3-2021 nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.21 MB

zobrazit soubor

2/2006 OZV č. 2/2006, kterou se zrušuje OZV č. 6/2005, kterou se stanoví části společných obvodů základních škol, jejichž zřizovatelem je město Roudnice nad Labem

Soubor DOC 23.50 KB

zobrazit soubor

1/2006 Nařízení města č. 1/2006 o zrušení nařízení č. 5/2003

Soubor DOC 24.00 KB

zobrazit soubor

7/2005 OZV č. 7/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Soubor DOC 24.00 KB

zobrazit soubor

2/2005 Nařízení města č. 2/2005 o zrušení nařízení a obecně závazných vyhlášek

Soubor DOC 38.00 KB

zobrazit soubor

4/2005 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 4/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Soubor DOC 39.50 KB

zobrazit soubor

2/1998 OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/98 o zrušení OZV – Dražebního řádu ze dne 24. 3. 1992 a jeho doplňku ze dne 31. 1. 1994

Soubor DOC 21.50 KB

zobrazit soubor

1/2005 OZV č. 1/2005 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Soubor DOC 25.00 KB

zobrazit soubor

10/2004 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 10/2004 o zákazu sběru hlemýždě zahradního

Soubor DOC 71.50 KB

zobrazit soubor

9/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 9/2004 o zrušení OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/1995 „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů“

Soubor DOC 22.00 KB

zobrazit soubor

1/2004 OZV Města Roudnice nad Labem č. 1/2004 o zrušení OZV č. 4/2001 o veřejném pořádku a čistotě města

Soubor DOC 21.50 KB

zobrazit soubor

3/1998 OZV Města Roudnice nad Labem č. 3/98 o zrušení OZV Města Roudnice nad Labem č. 6/1992 ze dne 9. 7. 1992 o poplatcích za znečišťování ovzduší

Soubor DOC 21.50 KB

zobrazit soubor

10/2009 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 10/2009 „o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost

Soubor DOC 211.00 KB

zobrazit soubor

1/1997 OZV Města Roudnice nad Labem č. 1/97 o zrušení OZV města Roudnice nad Labem č. 4/1995 o chovu zvířat

Soubor DOC 22.00 KB

zobrazit soubor

5/2007 OZV č. 5/2007, kterou se mění OZV č. 2/92, o zřízení městské policie

Soubor PDF 69.41 KB

zobrazit soubor

4/2014 Nařízení č. 4/2014, kterým se ruší OZV č. 5/1996 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Soubor PDF 73.98 KB

zobrazit soubor

2/2010 OZV č. 2/2010, kterou se zrušuje OZV č. 6/2007, o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Roudnici nad Labem a jeho nošení

Soubor PDF 47.22 KB

zobrazit soubor

7/2011 Nařízení města č. 7/2011 o zrušení nařízení č. 1/2009 (o zákazu šíření reklamy prostřednictvím hlášení městského rozhlasu)

Soubor PDF 60.29 KB

zobrazit soubor

1/2012 OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 9/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Soubor PDF 83.53 KB

zobrazit soubor

2/2013 OZV č. 2/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Soubor PDF 145.41 KB

zobrazit soubor

3/2014 OZV č. 3/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Soubor PDF 482.55 KB

zobrazit soubor

1/2015 Nařízení města Roudnice nad Labem č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád

Soubor PDF 5.30 MB

zobrazit soubor

2/2015 OZV č. 2/2015, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro jejich volné pobíhání

Soubor PDF 3.36 MB

zobrazit soubor

3/2016 Vyhláška č. 3/2016 , kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Roudnice nad Labem

Soubor PDF 112.69 KB

zobrazit soubor

5/2016 Vyhláška č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Soubor PDF 573.35 KB

zobrazit soubor

2/2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, požární řád

Soubor PDF 2.72 MB

zobrazit soubor

2/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Soubor PDF 366.38 KB

zobrazit soubor

4/2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Soubor PDF 84.99 KB

zobrazit soubor

5/2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Roudnice nad Labem

Soubor PDF 103.47 KB

zobrazit soubor

5/2020 Obecně závazná vyhláška o omezení hlučných činností

Soubor PDF 838.23 KB

zobrazit soubor

2/1992 OZV Města Roudnice nad Labem č. 2/92 o zřízení městské policie

Soubor DOC 22.50 KB

zobrazit soubor