Komunitní plán

Co je to komunitní plánování sociálních služeb? Je to způsob jak efektivně využít veřejné finanční prostředky na zajištění převážně sociálních potřeb občanů dané obce, města nebo i území.

Komunita je v tomto způsobu plánování vnímána jako skupina lidí, která žije v jednom místě, má mezi sebou různé sociální vazby a její členové jsou citově vázáni nejen k sobě navzájem, ale též k místu kde žijí. Lidé dané komunity o svých potřebách a zájmech diskutují s politiky, informují se o možných zdrojích a společně hledají kompromisní řešení, které by alespoň částečně vyhovovalo všem a pro nikoho nebylo prohrou. Cílem komunitního plánování je zajistit dostupné sociální služby a zároveň zjistit potřeby, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů (dostupnosti a potřebnosti) a v souladu s množstvím finančních prostředků, které město nebo obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je výsledkem hledání mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.