Odbor sociálních věcí

Vedoucí odboru

Mgr. Monika Legnerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 70)

tel.: 416 850 161, 602 609 733, e-mail: mlegnerova@roudnicenl.cz

Manažer prevence kriminality, veřejný opatrovník

Mgr. Kateřina Čermáková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. nadzemní podlaží, dveře č. 121)

tel.: 416 850 190, 606 040 752, e-mail: kcermakova@roudnicenl.cz

Sociální pracovník, specialista pro občany z Ukrajiny

Bc. Miroslav Kalenský

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 121)

tel.: 606 680 791, e-mail: mkalensky@roudnicenl.cz

Sociální pracovník, přestupky na úseku zdravotnictví a SPOD, zvláštní příjemce důchodu, sociální pohřby

Bc. Jaroslava Kocourková, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 77)

tel.: 416 850 169, 602 653 152 , e-mail: jkocourkova@roudnicenl.cz

Finanční referent odborů sociálních věcí a sociálně-právní ochrany dětí

Ivana Panenková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 76)

tel.: 416 850 261, e-mail: ipanenkova@roudnicenl.cz

Sociální pracovník, veřejný opatrovník

Petra Selicharová DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 75)

tel.: 416 850 175, 602 493 820, e-mail: pselicharova@roudnicenl.cz

Domy sociálního bydlení, veřejný opatrovník, vidimace a legalizace

Ivana Srpová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 121)

tel.: 416 850 170, 602 386 079, e-mail: isrpova@roudnicenl.cz

Kurátor pro dospělé, koordinátor pro drogově závislé

Bc. Václav Živný

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 78)

tel.: 416 850 264, 602 436 008, e-mail: vzivny@roudnicenl.cz