Úřední deska

Veřejná úřední elektronická deska se nachází v průchodu budovy Karlovo náměstí 21.

VZ „Rekonstrukce VO – NPO 2023“

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Výběrová řízení

Stáhnout celou složku ve formátu ZIP

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky

Soubor docx, 25.7 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku

Soubor doc, 61 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh Smlouvy o dílo

Soubor docx, 55.4 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 4 ZD - Soupis dodávek a prací - slepý výkaz výměr

Soubor xlsx, 2.56 MB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 5 ZD - Projektová dokumentace

Soubor zip, 3.98 MB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 7 ZD - Technické parametry svítidel

Soubor docx, 188.87 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 6 ZD - Podklady pro světelně-technické výpočty

Soubor pdf, 1.7 MB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Příloha č. 8 ZD - Specifikace svítidel

Soubor xlsx, 42.59 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Zadávací dokumentace

Soubor pdf, 421.44 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Výzva k podání nabídky

Soubor pdf, 231.93 kB

Zveřejněno od: 17. června 2024 do: 25. července 2024

Aktualizovaná Příloha č. 7 ZD - Technické parametry svítidel

Soubor docx, 188.49 kB

Zveřejněno od: 26. června 2024 do: 25. července 2024

Dodatek č. 1 k zadávací dokumentaci

Soubor pdf, 162.54 kB

Zveřejněno od: 26. června 2024 do: 25. července 2024

Dodatek č. 2

Soubor pdf, 162.11 kB

Zveřejněno od: 08. července 2024 do: 25. července 2024

Aktualizovaná Příloha č. 6 ZD - Podklady pro světelně-technické výpočty

Soubor pdf, 1.7 MB

Zveřejněno od: 08. července 2024 do: 25. července 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Soubor pdf, 185.87 kB

Zveřejněno od: 16. července 2024 do: 25. července 2024

Aktualizovaná Příloha č. 4 ZD - Soupis dodávek a prací - slepý výkaz výměr

Soubor xlsx, 2.56 MB

Zveřejněno od: 16. července 2024 do: 25. července 2024