Životní prostředí

Vedoucí odboru životní prostředí

Ing. Vladimír Drož

Riegrova 1100, Roudnice nad Labem 41301 (přízemí, dveře č. 46)

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tel.: 416 850 183, e-mail: vdroz@roudnicenl.cz

Odpadové hospodářství obce, veřejná zeleň, péče o zvířata

Milena Nováková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 47)

tel.: 416 850 143, e-mail: mnovakova@roudnicenl.cz

Státní správa odpadového hospodářství, ochrana zvířat proti týrání

Ing. Věra Kautská Hofmanová DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 48)

tel.: 416 850 184, e-mail: vhofmanova@roudnicenl.cz

Ochrana ZPF a státní správa myslivosti

Ing. Jana Neschnerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 50)

tel.: 416 850 180, e-mail: jneschnerova@roudnicenl.cz

Ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů a státní správa rybářství

Ing. Jaroslav Pém, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 44)

tel.: 416 850 160, e-mail: jpem@roudnicenl.cz

Vodoprávní úřad

Ing. Veronika Popa

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 45)

tel.: 416 850 185, e-mail: vpopa@roudnicenl.cz

Státní správa lesů

Ing. Vladimír Drož

Riegrova 1100, Roudnice nad Labem 41301 (přízemí, dveře č. 46)

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tel.: 416 850 183, e-mail: vdroz@roudnicenl.cz

Ochrana ovzduší a vodoprávní úřad

Pavlína Helebrantová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (přízemí, dveře č. 49)

tel.: 416 850 179, e-mail: phelebrantova@roudnicenl.cz