Informace pro podnikatele

Tisková zpráva města

Dle ustanovení § 8 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen ZPZL), který definuje konečný prodej lihu, tak, že konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

 Povinnosti konečného prodejce lihu, tedy osoby, která prodává líh v souladu s ustanovením § 8 ZPZL vymezuje § 42 odst. 2, který stanoví, že osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze

 a) registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo

 b) registrovaným distributorem.

Konečný prodej lihu lze realizovat pouze v rámci podnikatelské činnosti, přičemž v souladu s přílohou č. 3 k §§ 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je tato činnost vázána na vydání koncesované živnosti v rozsahu: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

Tzn.: Pokud v rámci podnikatelské činnosti bude podnikatel nakupovat lihoviny a lihové nápoje s obsahem alkoholu nad 15% objemových jednotek, za účelem jejich dalšího prodeje (např. provozovny prodeje potravin, hostinské provozovny apod.), je povinen toto nakupovat pouze u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh  !!!

Na webové aplikaci Celní správy ČR https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx.  lze vyhledat registrovaného distributora lihu nebo registrovanou osobu povinnou značit líh.

Podobné aktuality:

Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

10.10.2013

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Upozornění pro výrobce, zpracovatele a distributory paliv a pohonných hmot

03.09.2013

Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot. Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

Prodej elektronických cigaret a jejich náplní

03.04.2013

Elektronické cigarety se v současnosti staly „obchodním hitem“ a prodejní síť, kde je možné je pořídit, se neustále rozšiřuje. Tekuté náplně do těchto cigaret (tzv. e-liquidy) se dnes dodávají v nepřeberném množství různých směsí.