Odbor sociálně právní ochrany dětí

Pověřená zastupováním vedoucího odboru

Mgr. Jana Maťková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 69)

tel.: 416 850 164, 727 876 197, e-mail: jmatkova@roudnicenl.cz

Terénní sociální práce

Bc. Eliška Bachová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 65)

tel.: 416 850 176, 724 867 803, e-mail: ebachova@roudnicenl.cz

Bc. Bruderhansová Věra, DiS

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 67)

tel.: 416 850 173, 601 569 631, e-mail: vbruderhansova@roudnicenl.cz

Mgr. Žaneta Fiedlerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 66)

tel.: 416 850 265, e-mail: zfiedlerova@roudnicenl.cz

Mgr. Martina Šmejkalová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 68)

tel.: 416 850 279, 724 867 765, e-mail: msmejkalova@roudnicenl.cz

Kurátor pro mládež

Bc. Petr France

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (2. patro, dveře č. 65)

tel.: 416 850 260, 724 867 803, e-mail: pfrance@roudnicenl.cz

Náhradní rodinná péče (NRP)

Bc. Iveta Krobová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 60)

tel.: 416 850 174, 725 514 063, e-mail: ikrobova@roudnicenl.cz

Specialista na dohody o výkonu pěstounské péče, NRP, syndrom CAN

Bc. Veronika Plašilová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 60)

tel.: 416 850 174, 725 514 063, e-mail: vplasilova@roudnicenl.cz