Výbory

Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen zákon o obcích.

1. Finanční výbor

  • Předseda: Ing. Adam Šenk
  • Mgr. Dagmar Antošová
  • Ing. Anna Šlapalová
  • Ing. Blanka Křepínská
  • Ing. Jiří Rejzek

2. Kontrolní výbor

  • Předseda: Ing. Petr Hoke
  • MUDr. Eva Chocholatá
  • Vendula Pětníková
  • Tomáš Dudek
  • Milan Jurčík