Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem pro období 2016 – 2025, schválený 22.června 2016 zastupitelstvem města.

Monitoring plnění a plánování strategického plánu je třeba provádět průběžně po celou dobu platnosti dokumentu. V roce 2024 je vyhodnocení a aktualizace plánu naplánováno na třetí čtvrtletí. Široká odborná i laická veřejnost má možnost vstoupit do procesu vložením svého návrhu nového projektu.

Navrhované projekty mohou být investičního i neinvestičního charakteru a mohou se týkat všech aspektů veřejného života.

Návrhy projektů do Strategického plánu je možné zasílat emailem: strategickyplan@roudnicenl.cz, formou vyplněného dotazníku formátu Word zde.

Nebo pomocí online formuláře zde.

Návrhy, které obdržíme do konce června budou zařazeny do projednání letošní aktualizace, návrhy, které dorazí později, budou zařazeny do jednání až v následujícím roce.