Odbor tajemníka

Odbor tajemníka zabezpečuje činnosti, které jsou nutné pro chod úřadu.

Tajemník

Fotografie osoby
Mgr. Pavel Chaloupka

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 32)

tel.: 416 850 105, e-mail: pchaloupka@roudnicenl.cz

Vedoucí kanceláře tajemníka

Zdeňka Martincová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 6)

tel.: 416 850 113, e-mail: zmartincova@roudnicenl.cz

Zástupce vedoucí kanceláře tajemníka

Květoslava Kocíková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 6a)

tel.: 416 850 115, e-mail: kkocikova@roudnicenl.cz

Matrika

Eva Rubešová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1)

tel.: 416 850 117, e-mail: erubesova@roudnicenl.cz

Bc. Dana Valsová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1)

tel.: 416 850 117, e-mail: dvalsova@roudnicenl.cz

Podatelna, telefonní ústředna

Romana Rýdlová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 4)

tel.: 416 850 111, e-mail: rrydlova@roudnicenl.cz

Michaela Kuřeová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 4)

tel.: 416 850 111, e-mail: mkureova@roudnicenl.cz

Czech point, ověřovaní

Radka Dragoňová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží,, dveře č. 7)

tel.: 416 850 201, e-mail: rdragonova@roudnicenl.cz

Kateřina Pavezová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 7)

tel.: 416 850 201, e-mail: kpavezova@roudnicenl.cz

Spisovna

Petr Kubec

tel.: 416 850 273, e-mail: pkubec@roudnicenl.cz

Občanské průkazy, trvalý pobyt

Edita Jehlová, DiS.

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 6a)

tel.: 416 850 114, e-mail: ejehlova@roudnicenl.cz

Martina Lehmanová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží,dveře č. 6a)

tel.: 416 850 115, e-mail: mlehmanova@roudnicenl.cz

Cestovní doklady, evidence obyvatel pro správní obvod Roudnice nl. L.

Adéla Medáčková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 6b)

tel.: 416 850 116, e-mail: amedackova@roudnicenl.cz

Jiřina Prošková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (1. nadzemní podlaží, dveře č. 6b)

tel.: 416 850 216, e-mail: jproskova@roudnicenl.cz

Sekretariát starosty města

Eliška Hylmarová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 29)

tel.: 416 850 249, e-mail: ehylmarova@roudnicenl.cz

Uršula Švecová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 29)

tel.: 416 850 102, e-mail: usvecova@roudnicenl.cz

Vedoucí právního oddělení

JUDr. Jana Čapková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 24)

tel.: 416 850 210, e-mail: jcapkova@roudnicenl.cz

Tiskový mluvčí

Mgr. Jan Vancl

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 24)

tel.: 727 814 925, e-mail: jvancl@roudnicenl.cz

Redaktor, publicista, TV MIS

Petr Vancl

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (boční vchod, 1. patro)

tel.: 602 381 083, e-mail: pvancl@roudnicenl.cz

Útvar projednání přestupků

Mgr. Martina Schönfeldová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 25)

tel.: 416 850 148, e-mail: mschonfeldova@roudnicenl.cz

Mgr. Veronika Malá

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 25)

tel.: 416 850 149, e-mail: vmala@roudnicenl.cz

Bc. Hana Nejedlá

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 25)

tel.: 416 850 195, e-mail: hnejedla@roudnicenl.cz

Další informace:

Komise pro projednávání přestupků města Roudnice nad Labem

Interní audit

Libuše Havlíčková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 23)

tel.: 416 850 154, e-mail: lhavlickova@roudnicenl.cz

Pracovník obrany krizového řízení

Roman Josef Příhoda

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (boční vchod, přízemí, dveře č. 85)

tel.: 416 850 188, e-mail: rprihoda@roudnicenl.cz

Mzdy a personalistika

Jaroslava Maternová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 26)

tel.: 416 850 108, e-mail: jmaternova@roudnicenl.cz

Monika Udatná

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (3. nadzemní podlaží, dveře č. 26)

tel.: 416 850 109, e-mail: mudatna@roudnicenl.cz