Ekonomický a školský

Ekonomický odbor se zabezpečuje ekonomickou stránku chodu města. Zabývá se správou a tvorbou rozpočtu, vedením účetnictví a evidencí majetku. Pod tento odbor spadá také výběr a správa veškerých místních poplatků, povolování umístění výherních hracích přístrojů a správa pohledávek.

Vedoucí odboru

Ing. Dana Popelková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 11)

tel.: 416 850 131, e-mail: dpopelkova@roudnicenl.cz

Pokladna, poplatky za psy

Informace pro pejskaře

Hana Derynková

tel.: 416 850 137, e-mail: hderynkova@roudnicenl.cz

Místní poplatky za odpady a za užívání veřejného prostranství

Vladimíra Hodanová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 10)

tel.: 416 850 135, e-mail: vhodanova@roudnicenl.cz

Číslo účtu pro placení popl. za odpady: 94-3484620217/0100 + uvést přidělený variabilní symbol (případně RČ)

Hospodářská činnost

Jiřina Černá

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 9)

tel.: 416 850 250, e-mail: jcerna@roudnicenl.cz

Jana Pčolárová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 9)

tel.: 416 850 132, e-mail: jpcolarova@roudnicenl.cz

Inventarizace a evidence majetku

Renata Pokorná

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 10)

tel.: 416 850 134, e-mail: rpokorna@roudnicenl.cz

Pohledávky

Ing. Iva Matušková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 12)

tel.: 416 850 136, e-mail: imatuskova@roudnicenl.cz

Ing. Eva Jelínková

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 10)

tel.: 416 850 133, e-mail: ejelinkova@roudnicenl.cz

Dotace z rozpočtu města, samospráva ve školství

Ing. Anna Kerdová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 13)

tel.: 416 850 152, e-mail: akerdova@roudnicenl.cz

Státní správa ve školství

Bc. Petra Trčová

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 41301 (2. nadzemní podlaží, dveře č. 13)

tel.: 416 850 153, e-mail: ptrcova@roudnicenl.cz