aktualita 24. 08. 2016 | Tento pátek 26. 8. 2016 od 15:00 na Husově náměstí proběhne slavnostní odhalení pamětní desky generálu Josefu Mašínovi na domě č. p. 45, kde bydlel po dobu studií na Královské české zemské škole hospodářské. Pietní akt s vojenskými poctami se uskuteční za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka a dalších významných osobností v den stodvacátého výročí narození Josefa Mašína.

aktualita 23. 08. 2016 | Transfer je projekt, jenž má pomoci mladým lidem do 29 let z Ústeckého kraje, kteří z různých důvodů sami práci najdou jen těžko. V cestě za uplatněním jim stojí nedokončené vzdělání, žijí v sociálně vyloučených lokalitách, nemají pracovní návyky ani dostatečnou motivaci svůj přístup k práci změnit, potýkají se s celou řadou závislostí, případně jim start do pracovního života komplikuje kombinace všech těchto hendikepů.

16. 08. 2016 | Náhradní termín prohlídky obsazeného bytu č. 10 v čp. 2701, ul. Neklanova v Roudnici nad Labem se přesouvá z 19.8.2016 na 22.8.2016 od 15,30 do 15,40 hodin.

aktualita 11. 08. 2016 | Kiwanis Panenka je projekt českých a slovenských Kiwanis klubů určený pro pomoc nemocným dětem. Společně s vámi již 15 let pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Již 6. 10. 2016 máte možnost se znovu aktivně zapojit svou panenkou a skrze tuto charitativní akci podpořit správnou věc.

aktualita 10. 08. 2016 | I letos v létě do Roudnice zavítá oblíbený kulturně-charitativní projekt Kinematograf bratří Čadíků. Na své si ve dnech 15. - 18. 8. přijdou všichni filmoví fanoušci. Těšit se můžete na tradiční pohádku Sedmero krkavců, komedii Život je život, či krimi thriller Gangster Ka a jeho pokračování s podtitulem Afričan.

aktualita 05. 08. 2016 | Ve středu 3. 8. 2016 v dopoledních hodinách došlo na katastrálním území Roudnice nad Labem k aplikaci organického hnojiva - lihovarnických výpalků. Vzhledem k povětrnostním podmínkám se nepříjemný zápach rozšířil na území téměř celého města a situaci tak řešil odbor životního prostředí.

aktualita 03. 08. 2016 | Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem od 2. do 30. srpna 2016 hostí putovní výstavu "Kouzlo starých map". Jedná se o projekt vzniklý u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Prezentováno je zde celkem sedm exponátů z mapových sbírek českých univerzit a knihoven.

aktualita 03. 08. 2016 | Zápach v ovzduší je způsoben aplikací organického hnojiva obsahujícího lihovarnické výpalky. Nejedná se o únik chemikálie, ani průmyslovou havárii.

aktualita 01. 08. 2016 | Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele zabývající se nákupem lihovin a jejich následným prodejem konečnému spotřebiteli o povinnosti nákupu výhradně u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh.

aktualita 28. 07. 2016 | Roudnický pivovar letos čekají další úpravy nutné k jeho budoucímu zpřístupnění veřejnosti. Dalším krokem je jeho částečné odvodnění a odvoz suti. Celková rekonstrukce však vyžaduje nalezení soukromého investora.

aktualita 20. 07. 2016 | KZM ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Roudnici nad Labem Vás v neděli 31. 7. 2016 od 19:00 hod. zvou na varhanní koncert A.Viktora a G.Eibenové v kostele Narození Panny Marie. Akce je pořádána v rámci 10. ročníku Českého varhanního festivalu.

aktualita 19. 07. 2016 | Starší lidé mohou mít značné obavy z kriminality a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle. Existuje však mnoho různých způsobů, jak lze bezpečí seniorů podstatně zvýšit. Nabízíme vám proto několik praktických rad a doporučení, které pro vás mohou být užitečné.

aktualita 19. 07. 2016 | Pes odchycený dne 19. 7. 2016 v ulici 9. května. Pes byl dne 24. 7. 2016 umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 18. 07. 2016 | Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem pořádá ve dnech 15. – 19. srpna příměstský tábor „Po stopách českých králů“. Nezmeškejte registraci, účastníci se mohou hlásit již jen do konce tohoto měsíce.

aktualita 18. 07. 2016 | Pes odchycený dne 18. 7. 2016 v lokalitě Slavín. Pes byl dne 24. 7. 2016 umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 15. 07. 2016 | Na podzim tohoto roku čekají naše město dlouhodobě plánované rekonstrukční práce Severočeské vodárenské společnosti a.s. na kanalizaci v ulicích Nerudova a Jungmannova. S tím souvisejí i dopravní omezení, která se projeví především v autobusové dopravě.

aktualita 14. 07. 2016 | Městu Roudnice nad Labem dlouhodobě chybí vhodná smuteční rozlučková síň. Zastupitelstvem bylo rozhodnuto o vyhlášení záměru zřízení práva stavby. Soukromý investor by měl projekt realizovat již v příštím roce.

aktualita 08. 07. 2016 | Zámeček Větruše vytvořil kulisy slavnostnímu vyhlášení výsledků tradiční soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2015. Roudnice nad Labem i letos zabodovala a především díky aktivně třídícím občanům si v minulém týdnu odvezla jednu ze skleněných popelnic v kategorii kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN.

aktualita 01. 07. 2016 | Roudnice nad Labem vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

aktualita 01. 07. 2016 | Oznamujeme, že vývoz komunálního , tříděného odpadu a bioodpadu ve dnech 5. a 6. července 2016 bude probíhat jako v běžné pracovní dny dle dlouhodobě platného harmonogramu. Prosíme, aby popelové nádoby byly přistaveny v den svozu již v 6:00 hod., protože ve Státní svátek nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu.

aktualita 01. 07. 2016 | Pes nalezený dne 30. 6. 2016 v Prokopově ulici. Dne 5. 7. 2016 byl pes umístěn do útulku v obci Řepnice.

aktualita 28. 06. 2016 | V pátek 1. 7. 2016 v 15:00 hod. proběhne slavnostní zahájení dlouho očekávaného veřejného provozu nové outdoorové lezecké stěny u zimního stadionu. Přijďte se podívat a vyzkoušet si lezení ať již s vlastním, či zapůjčeným vybavením.

aktualita 27. 06. 2016 | Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem na možnost odkládání objemného odpadu z domácností do 3 velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) přistavených v prostoru křížení ulic 1. máje a V Borku v části Podlusky. Kontejnery budou přistaveny od pátku 8.7.2016 (v dopoledních hodinách) do neděle 10.7.2016. Do VOK lze odkládat pouze ty odpady, pro které je tato služba určena. Žádáme občany o dodržování pravidel pro třídění odpadů, a aby do VOK odkládali pouze určený odpad.

aktualita 24. 06. 2016 | Po loňských nadšených ohlasech účastníků proběhl v pondělí 20. 6. 2016 pod záštitou města Roudnice nad Labem druhý ročník roudnického Adrenalin CUPu, netradiční soutěže určené pro žáky základních škol. I přes tvrdou konkurenci se gymnáziu podařilo obhájit vítězství.

aktualita 24. 06. 2016 | Podřipská nemocnice, za přímé finanční podpory města, poskytne vyšetření dosud dostupné v ústecké krajské nemocnici a rozšíří tak služby pro pacienty plicní ambulance. Umožnila to účelová dotace schválená dne 22. 6. 2016 na veřejném zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem.

aktualita 22. 06. 2016 | Roudnice nad Labem se stala jedním z měst, která v letošním hlasování od společnosti Lidl získala Rákosníčkovo hřiště. Tímto vás zveme na jeho slavnostního otevření a předání do rukou města Roudnice nad Labem, které proběhne dne 25. 6. 2016 od 10:00 hod. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy s Michalem z Kouzelné školky a spoustu odměn, které si Rákosníček pro děti připravil.

aktualita 22. 06. 2016 | Dne 20. 6. 2016 došlo k přesunutí mobilního kamerového bodu. Aktuálně je monitorována oblast nově budovaného Rákosníčkova hřiště v aleji 17. listopadu. Více informací o kamerovém systému viz http://www.roudnicenl.cz/samosprava/mestska-policie-kamerovy-system.

aktualita 21. 06. 2016 | V prvním prázdninovém týdnu se příznivci cyklistiky z Roudnice i okolí mohou těšit hned na několik tradičních událostí. Klub cyklistů roudnických si totiž na Zavadilce připravil nejen tradiční Giro, ale i memoriály Zdeňka Bambáska a Vladimíra Urbana nejstaršího.

aktualita 21. 06. 2016 | Ve čtvrtek 16.června byla zahájena v Podřipském muzeu výstava s názvem Karel Rozum – etnograf Podřipska. Jejím hlavním účelem je zachycení všech činností a uměleckých schopností, kterými obohatil tehdejší roudnicko.

aktualita 17. 06. 2016 | V období od 16. 6. do 31. 8. 2016 bude uzavřen úsek Labské stezky (cyklotrasa č. 2) mezi Nučnicemi a Lounkami z důvodu realizace výstavby v etapě 3, UČS 4.3.2, SO 110.

aktualita 15. 06. 2016 | Město Roudnice nad Labem získalo osvědčení o úspoře emisí za rok 2015. Občané Roudnice nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

aktualita 13. 06. 2016 | V tomto týdnu byla zahájena výstavba roudnického Rákosníčkova hřiště, sponzorovaného společností Lidl, ve vybrané lokalitě ulice Neklanova. Jeho slavnostního otevření a předání do rukou města Roudnice nad Labem se maminky s dětmi dočkají již příští sobotu 25. 6. 2016.

aktualita 13. 06. 2016 | V sobotu 18. 6. roudnické Husovo náměstí opět ožije dobrým jídlem i kvalitní kulturou. Nabídku oblíbených farmářských trhů na sále KZM doplní nostalgický bazárek a ve večerních hodinách budou zahájeny Swingové hody.

aktualita 10. 06. 2016 | Dnes do našeho města po roce opět zavítal peloton sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí "Na kole dětem" a nevedl ho nikdo jiný než světoznámý cyklista Josef Zimovčák. Ze svého vysokého kola sesedl i před roudnickou radnicí a přivezl tak netradiční zážitek žákům základních škol, kteří ho přišli přivítat.

aktualita 08. 06. 2016 | Již tuto sobotu 11. 6. 2016 proběhne na Lobkowiczkém zámku další ročník Roudnického koštu. Akce bude letos zahájena přesně v 10:30 hod. a to netradičně - slavnostním otevřením nové vinice přímo v zámeckém areálu. Přijďte si užít bohatý kulturní program a ochutnat roudnická, ale i další česká vína.

aktualita 06. 06. 2016 | Stejně jako v předchozích deseti letech i letos Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem pořádá v pátek 10. června od 10. do 20. hodiny tradiční muzejní noc. Jak již bývá zvykem každý rok se tématika muzejní noci mění. Tentokrát si návštěvníci budou moci zkusit výrobu pravěkého šperku.

aktualita 01. 06. 2016 | Výstava bude otevřena na sále Městské knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem v pracovní dny od 9 - 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Výstava školních pomůcek, které používali žáci před 70 lety a dříve. V roudnické knihovně chceme navodit atmosféru staré české školy, jak vznikla a fungovala od konce 19. století do padesátých let 20. století.

aktualita 31. 05. 2016 | Město Roudnice nad Labem již 10 let využívá kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá jejich provoz, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. Pomozte i vy chránit své zdraví, přírodu našeho města a nevyhazujte "úsporky" do koše.

aktualita 30. 05. 2016 | Památná hora Říp a její přilehlé okolí, Podřipsko, patří mezi nejúrodnější oblasti naší země a nachází se zde řada míst, která bezpochyby stojí za návštěvu.

aktualita 27. 05. 2016 | Webové stránky města Roudnice nad Labem vám nově nabízejí informační box s aktuálními nabídkami práce na plný i zkrácený pracovní úvazek a brigád.

Zobrazit více aktualit »
ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook